Najave radova na području Grada Labina za 2023. godinu: Nova cesta Spar-Kapelica, obnova ceste za Marciljani, nogometno igralište, novi dječji vrtić…

Najave radova na području Grada Labina za 2023. godinu: Nova cesta Spar-Kapelica, obnova ceste za Marciljani, nogometno igralište, novi dječji vrtić…

22.9.2022. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Kako je nedavno i najavljeno, nakon održanih sastanaka sa prva četiri Mjesna odbora na području našeg grada, održani su sastanci i s preostala tri, i to MO Labin Donji, Mo Ripenda te MO Vinež oko nacrta proračuna za iduću, 2023. godinu.

Uz gradonačelnika Valtera Glavičića, sastancima su prisustvovali pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju Anamarija Lukšić i  pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom Danijel Žužić sa suradnicima iz Upravnog odjela.

Predstavnici Mjesnih odbora upoznati su sa brojnim projektima koji su realizirani na područjima njihovih mjesnih odbora ili su u fazi realizacije.

MO Labin Donji

Sa predstavnicima ovog Mjesnog odbora razgovaralo se o mnogima temama, a nije nedostajalo ni upita koji su predstavnici Mjesnog odbora sakupili direktno s terena od samih građana.

Predstavljeni su i projekti poput obnove Spomenika rudaru borcu koji kao jedan od kapitalnih projekata u svoju fizičku realizaciju kreće već ovaj tjedan te će se radovi odvijati i u sljedećoj godini. Spomenuto je i pitanje zaobilaznice Zapad kako se naziva, koja spaja dio od Lidla prema naselju Presika. Naime dio koji se nalazi na području ovog MO-a, od Tonci prema naselju Presika ima pravomoćnu lokacijsku dozvolu, radi se na parcelacijskom elaboratu, a u narednom periodu potrebno je otkupiti zemljišta, izraditi glavni projekt te krenuti u postupak izdavanja građevinske dozvole.

Još jedan projekt koji je od izuzetne važnosti, a na području je ovog Mjesnog odbora jest rekonstrukcija Pulske ulice od rotora kod Spara do rotora Kapelica koji kreće za nekoliko dana. Ovom investicijom Hrvatskih cesta i Grada Labina značajno će se utjecati na sigurnost prometa ovim djelom, a uz potrebnu rekonstrukciju ceste, za veću sigurnost bit će izrađen i nogostup, postavljena javna rasvjeta gdje nedostaje te rekonstruirani okolni izlazi iz stambenih naselja na glavnu cestu.

Uz brojne velike projekte koji očekuju ovaj dio grada u narednom periodu, mnogo se razgovaralo o komunalnim nedostacima, postavi novih rasvjetnih tijela, određenim asfaltiranjima ili uređenju komunalne opreme poput klupica i slično. Uz zahvate na dijelovima koji će biti odrađeni u tekućoj godini, sa članovima Mjesnog odbora dogovoreno je i kako će se kroz nekoliko dana dostaviti lista prioriteta sličnih ulaganja koji će biti uvršteni u proračuna za iduću godinu.

MO RIpenda i MO VInež

Uz gore navedeno, razgovaralo se o brojnim temama oko komunalne infrastrukture, uređenju okoliša, javnoj rasvjeti, sigurnosti u prometu, sigurnosti djece i slično.  Uz određene zahvate koji će biti gotovi do kraja ove godine, što se tiče prioriteta za iduću, kao i članovi ostalih Mjesnih odbora, članovi MO Vinež dostaviti će listu prioriteta za uvrštavanje u Proračun Grada Labina za 2023. i početak realizacije.
Jedna od zasigurno najvažnijih investicija Grada Labina jest novi dječji vrtić, a upravo on bit će iduće godine izgrađen na području Vineža. Projekt je prijavljen na otvoreni natječaj za sufinanciranje i uskoro se očekuju rezultati, no kako je gradonačelnik Glavičić i najavio, iako optimistični po pitanju osiguravanja bespovratnih sredstava, bez obzira na iste, vrtić se iduće godine gradi na za to predviđenoj lokaciji nedaleko Doma kulture.

Najavljeni su i radovi na cesti prema Marciljanima, točnije od škole do Juraja gdje su nedavno izvršeni radovi na izradi nogostupa i postavi novih vodovodnih cijevi te kanalizacije, au 2023. godini biti će u potpunosti obnovljen i kolnik odnosno biti će asfaltirana i obnovljena ta dionica ceste.

Upravo ovog tjedan objavljena je i vijest kako se na području MO Vinež gradi toliko očekivani nogometni teren s umjetnom travom, a radi se o ulaganju od čak milijun eura za koje je Hrvatski nogometni savez osigurao čak nešto više od tri milijuna kuna za dobavu i postavu vrhunske umjetne podloge. Ova tema često je bila predmet razgovora kako na sastancima s predstavnicima Sportske zajednice tako i članovima Mjesnog odbora, a skorašnja realizacija nešto je što zasigurno dodatno podiže sportsku infrastrukturu Labina visoko na ljestvici.

Na sastanku s članovima MO Vinež također je bilo govora o raznim komunalnim ulaganjima kao i o velikim projektima u fazi realizacije ili onima koji su pred samim početkom fizičke realizacije na terenu.

Istaknuto je kako ovih dana izlazi natječaj za izradu glavnog projekta rekonstrukcije i prenamjene bivše škole u Ripendi te će isti biti gotov do kraja godine.

Uz cestu i ostala komunalna ulaganja koja su potrebna biti će dostavljena na listi prioriteta od strane MO-a.

Sa članovima MO Ripenda bilo je većinom govora o komunalnoj infrastrukturi, te je naglašeno kako će se i iduće godine kroz listu prioriteta nastaviti sa daljnjim uređenjem prometnice poput ulaganja koje je izvedeno u 2022. godini.

građenje rekonstrukcij ceste pulska ulica nogometno igralište dječji vrtić