Najava 81. redovne sjednice Poglavarstva Grada Labina

Najava 81. redovne sjednice Poglavarstva Grada Labina

27.5.2008. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na temelju članka 41. Statuta Grada Labina, predsjednik Poglavarstva Tulio Demetlika saziva 81. redovnu sjednicu Poglavarstva Grada Labina, koja će se održati u srijedu, 28.svibnja 2008. godine u 8,30 sati, u prostorijama Grada Labina. Za rad na sjednici, predložen je slijedeći dnevni red:

 

1. Usvajanje Zapisnika sa 80. redovne sjednice

2. Razmatranje Izvješća o radu Pučkog otvorenog učilišta Labin za 2007. godinu

3. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o dopuni Odluke o zonama za određivanje zakupa poslovnog prostora u Gradu Labinu

4. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2008.godinu

5. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Rješenja o imenovanju članova Zapovjedništva civilne zaštite Grada Labina

6. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Grada Labina

7. Donošenje Odluke o utvrđivanju deficitarnih djelatnosti od općeg interesa za Grad Labin

8. Donošenje Zaključka  o davanju suglasnosti za smještaj supruge u prostor u privremenom najmu u zgradi Samačkog hotela Kature u Labinu

9. Donošenje Zaključka o davanju prostora u zgradi Samačkog hotela Kature u Labinu u privremeni najam

10. Donošenje Zaključka o davanju u zakup zemljišta u svrhu poljoprivredne obrade Glavičić Neviu

11. Donošenje Zaključka o produljenju zakupa u svrhu poljoprivredne obrade Deanu Kršulja  iz Labina, Presika 1/E  bez prava na produženje ugovora o gradnji i bez prava na promjenu namjene zakupljenog zemljišta

12.  Molbe i zahtjevi.

Poglavarstvo sjednica najava dbevni red Odluke izvješće prostorni plan zakup zemljišta