Prvi maj M - Prvi maj

Nagrada Grada Labina za životno djelo 2020. - prim.dr.sc. Lucijan Mohorović

Nagrada Grada Labina za životno djelo 2020. - prim.dr.sc. Lucijan Mohorović

12.8.2020. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Nagrada Grada Labina za životno djelo u 2020., dodjeljuje se prim.dr.sc. Lucijanu Mohoroviću za dugogodišnji znanstveni rad i javno zdravstveni doprinos na području Grada Labina i šire zajednice, odlučeno je na sjednici Gradskog vijeća u srpnju.

„Primarijus Mohorović poznat je Labinjanima, ne samo kroz svoj rad kao liječnik ginekolog, nego i kroz društveni i politički angažman. Osoba izuzetno širokih interesa, pa mogu reći da je nagrada Grada Labina za životno djelo i ove godine otišla u prave ruke. Čestitke našem „doktoru Lučanu“!“ – izjavio je gradonačelnik Grada Labina, Valter Glavičić

Prim. dr. sc. Lucijan Mohorović rođen je 22. srpnja 1935. godine na Vinežu. Čitav radni vijek proveo je u rodnoj Labinštini kao liječnik u ordinacijama opće medicine u Raši i Labinu i kao šef stacionara i rodilišta u Raši. Specijalizaciju iz ženskih bolesti i porodiljstva obavio je na Odjelu za ginekologiju i porođaje u Općoj bolnici Pula i na Klinici za ženske bolesti i porođaje Medicinskog fakulteta u Rijeci. Uz rad na Ginekološko-porođajnom odjelu, bio je i šef hrvatskog tima zdravstvenih djelatnika u Central Hospitalu u Misuratiju - Libija.

1983. godine stječe naziv magistra, a obranom doktorske disertacije 8 godina nakon i titulu doktora medicinskih znanosti. Najviši stručni naziv primarijusa stekao je  pak 1987. godine.

Po povratku u Dom zdravlja Labin radio je do 1991. godine kao šef Službe za zdravstvenu zaštitu žena i Vanbolničkog rodilišta u Vinežu, nakon čega otvara privatnu ginekološku ordinaciju.

Doktor Mohorović je član mnogih hrvatskih i svjetskih liječničkih udruženja i cijenjenih zdravstvenih društava. Prepoznate su njegove zasluge za promicanje medicinske znanosti i zdravstva u Republici Hrvatskoj pa mu je, između mnogih, dodijeljena i nagrada „Ladislav Rakovac“ za mnogobrojne postignute rezultate u razvoju zdravstva, medicinske misli i znanosti. 

Nagrađivan je i na svjetskoj razini te je imenovan i pomoćnim urednikom časopisa The Open Biomarkers Journals. Koordinator je znanstveno-istraživačkog projekta i interuniverzitetske suradnje Rijeka – Milano – Pretoria te je od 2008. godine i znanstveni suradnik Katedre za zdravstvenu ekologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

Uz zahtjevan posao liječnika praktičara, godinama je bio društveno-politički aktivan, uvijek volonterski; između ostalog, bio je sportski liječnik nogometnih klubova u Raši i Labinu, obnašao je funkciju predsjednika Katedre Labinske republike pri Čakavskom saboru te predsjednika Općine Labin u jednogodišnjem mandatu.

Od mnogobrojnih objavljenih radova, ističe se njegova knjiga „Putokaz istarske povijesne zbiljnosti – zdravstvo u prošlosti Labinštine“ iz 1995. godine, kojom kroz prožimanje sadašnjosti i prošlosti uspješno prenosi poruku današnjim svjedocima vremena i sutrašnjim sudcima.

nagrada za životno djelo grad labin lucijan mohorović