More u Istri izvrsne kakvoće

More u Istri izvrsne kakvoće

30.9.2015. // Radio Labin // Objavljeno u kategoriji Ekologija

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije je, u razdoblju od 21. do 26. rujna 2015. godine, proveo deseto redovno uzorkovanje mora na plažama Istarske županije.

Ukupno je uzorkovano 203 uzoraka mora na plažama od Savudrije do Brseča. Na 196 mjernih mjesta, ili u 96,15% uzoraka zabilježena je izvrsna kakvoća mora, dok je na 6 mjernih mjesta ili u 2,96% uzoraka zabilježena dobra kakvoća mora ili more podobno za kupanje, sport i rekreaciju. Zadovoljavajuća kakvoća mora zabilježena je na jednom mjestu ili u 0,49% uzoraka, a zabilježena je u Poreču, na plaži  ispod Hotela Riviera. Tijekom uzorkovanja temperatura zraka se kretala od 14 do 24 °C, a temperatura mora od 21 do 23 °C.

 

ekologija kakvoća mora