More u Istri izvrsne kakvoće

More u Istri izvrsne kakvoće

16.9.2015. // Radio Labin // Objavljeno u kategoriji Ekologija

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije je, u razdoblju od 7. do 12. rujna 2015. godine, proveo deveto redovno uzorkovanje mora na plažama Istarske županije.

Ukupno je uzorkovano 203 uzoraka mora na plažama od Savudrije do Brseča. Na 199 mjernih mjesta zabilježena je izvrsna kakvoća mora, dok je na 4 mjerna mjesta zabilježena zadovoljavajuća kakvoća mora. U niti jednom uzorku nije zabilježena dobra kakvoća mora ili more podobno za kupanje i rekreaciju.

Zadovoljavajuća kakvoća mora zabilježena je na području oko porečke luke i Peškere. To su plaže na otoku Sv. Nikola, plaža Istok i plaža Oliva, plaža Peškera sa lijeve strane uvale i plaža ispod Hotela Rivijera. Tijekom uzorkovanja temperatura zraka se kretala od 15 do 25 °C, a temperatura mora od 22 do 24 °C.

 

 

zavod za javno zdravstvo kakvoća mora more