Mobilno reciklažno dvorište na području Općine Kršan tijekom veljače

Mobilno reciklažno dvorište na području Općine Kršan tijekom veljače

7.2.2018. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Društvo

Kako su, sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13., 73/17.) Jedinice lokalne samouprave dužne osigurati mogućnost prikupljanja problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada, Općina Kršan izvršiti će najam mobilnog reciklažnog dvorišta, koji će se na području Općine Kršan postaviti tijekom mjeseca veljače i to prema sljedećem rasporedu:

- Potpićan (kod motela) – 12. – 13.02.2018.

- Kršan (kod caffe bara Kršan) – 14. – 15.02.2018.

- Vozilići – 16. – 17.02.2018.

- Purgarija Čepić (kod caffe bara Jezero) – 19. – 20.02.2018.

- Šušnjevica (SRC) – 21. – 22.02.2018.

- Kožljak (parking kod garaže DVD-a Kršan) – 23. – 24.02.2018.

- Plomin (groblje) – 26. – 27.02.2018.

- Boljevići (kod Obrta ALUPAKO) – 28.02.2018.

 Usporedno sa postavljanjem mobilnog reciklažnog dvorišta, ukloniti će se kontejneri za krupni otpad zapremine 5 m3, te će se na ta mjesta postaviti zeleni otoci za odvojeno prikupljanje otpada.

 NAPOMENA: Otpad se u mobilnom reciklažnom dvorištu preuzima BESPLATNO, od strane osobe koja upravlja istim.

reciklažo dvorište mobilno reciklažno dvorište smeće.reciklaža općina kršan kršan prvi maj komunalno