Mjesni odbor Vinež poziva građane Vineža na sjednicu Vijeća u ponedjeljak, 14. siječnja

Mjesni odbor Vinež poziva građane Vineža na sjednicu Vijeća u ponedjeljak, 14. siječnja

10.1.2013. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na temelju članka 12. Poslovnika o radu Vijeća Mjesnog odbora Vinež saziva se 4. sjednica Vijeća Mjesnog odbora Vinež, koja će se održati u ponedjeljak 14. siječnja 2013. godine u 18.30 sati u prostorijama Doma kulture „Riko Milevoj“ na Vinežu. Za rad na sjednici, predlaže se slijedeći dnevni red:

 

  1. Prihvaćanje zapisnika sa 3. sjednice MO Vinež
  2. Legalizacija bespravno izgrađenih nekretnina
  3. Prijedlozi za imenovanje ulica na području MO Vinež
  4. Razno

 

Pozivaju se građani Vineža koji su zainteresirani za predloženu tematiku da se odazovu sjednici Vijeća Mjesnog odbora Vinež. Sjednici će prisustvovati pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i gradnju Grada Labina Anamarija Lukšić i direktorica trgovačkog društva Labin Stan d.o.o. Dolores Sorić u cilju pojašnjavanja postupaka legalizacije bespravno izgrađenih zgrada i obrazloženja prijedloga za imenovanje ulica na području Grada Labina.

 Poziv MO Vinež - 4 sjednica.pdf203.73 KB

 

 

vinež mo vinež mjesni odbor sjednica bespravna gradnja bojan batelić