"MIK" za Dan državnosti u Gračišću

"MIK" za Dan državnosti u Gračišću

21.4.2008. // Glas Istre // Objavljeno u kategoriji Društvo

Smotra svirača usne harmonike u Gračišću održat će se 18. svibnja, i to po 13. put. Prethodit će joj prezentacija knjige o dosadašnjim smotrama »Zasopimo na organić u Gračišću«, koja će se održati 15. svibnja. Poglavarstvo je prihvatilo da se na Dan državnosti, 25. lipnja, u Gračišću održi večer Melodija Istre i Kvarnera.
Raspisan je natječaj za prodaju četiri općinske katastarske čestice na području Marcani. U prethodnom je natječaju bilo ponuđeno 11 katastarskih čestica, no tri su prodane.

Poglavarstvo je odlučilo da se adaptacija Vatrogasnog doma u Brljafima prenese na Dobrovoljno vatrogasno društvo Gračišće.

S Radio Istrom produžen je ugovor o praćenju aktivnosti u općini.