Marijana Smolić imenovana predsjednicom Kulturnog vijeća Grada Labina

Marijana Smolić imenovana predsjednicom Kulturnog vijeća Grada Labina

4.1.2023. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Nakon provedenog Javnog poziva za isticanje kandidatura za imenovanje članova Kulturnog vijeća Grada Labina, Gradonačelnik Valter Glavičić na koji je pristiglo 8 prijava, donio je Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Kulturnog vijeća Grada Labina. U Kulturno vijeće Grada Labina imenovani su: Marijana Smolić iz Labina, za predsjednicu, Robert Mikuljan, Neda Milenkovski, Toni Juričić i Sanel Isanović za članove.

Predsjednica i članovi Vijeća imenovani su sukladno zakonu o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine br. 83/22.) na rok od četiri godine.

Vijeće u svom radu ima zadaću kontinuirano pratiti i razmatrati stanje u pojedinim područjima umjetničkog i kulturnog stvaralaštva, davati prijedloge za poticanje njihova razvitka i unaprjeđenja, predlagati  ciljeva kulturne politike i mjere za njihovo provođenje, stručne podloge i mišljenja. Kulturno vijeće između ostalog predlaže kriterije vrednovanja programa i projekata javnih potreba u kulturi od interesa za Grad Labin, stručno vrednuje i ocjenjuje programe i projekte prijavljene na javni poziv za financiranje javnih potreba u kulturi Grada Labina,  te nakon provedenog postupka  pristiglih prijava dostavlja upravnom odjelu Grada Labina nadležnom za kulturu svoj prijedlog koji sadrži popis programa i projekata s opisnom ocjenom i predloženim iznosom financijske potpore.

marijana smolić robert mikuljan neda milenkovski toni juričić sanel isanović