Maja Grba-Bujević:“Labinjani će trebati promijeniti svijest o Hitnoj medicinskoj pomoći!“

Maja Grba-Bujević:“Labinjani će trebati promijeniti svijest o Hitnoj medicinskoj pomoći!“

24.2.2011. // Radio Labin // Objavljeno u kategoriji Društvo

S obzirom na aktualnu  situaciju sa Hitnom medicinskom pomoći u Labinu, povezano sa Reformom Hitne medicinske službe Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, zatražili smo očitovanje Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu. U dopisu ravnateljice, prim.mr. Maje Grba-Bujević stoji da reformom nije predviđeno da se Labinu i Labinštini ukine sadašnjih pet timova Hitne pomoći te cilj reorganizacije nije da unazadi već da osigura dostupniji, kvalitetniji, strukturno stabilniji i financijski održiviji sustav hitne medicine na nacionalnoj razini koji će pacijentima pružiti ujednačenu, učinkovitu, bržu i kvalitetniju hitnu medicinsku uslugu. Grba-Bujević ističe kako su kriteriji kojima su se rukovodili prilikom donošenja mreže timova hitne medicine broj stanovnika, gustoća naseljenosti, udio u ukupnom stanovništvu RH, površina županije, udio u ukupnoj površini RH, kvaliteta cestovne strukture, gustoća cestovne mreže te udaljenost od bolnice. 

Analizom navedenih kriterija radna skupina je predložila da Istarska županija reformom dobije sedam punktova T1 koliko je i tražila. Labinu je pripao punkt dežurstva budući da su svi ostali zamijenjeni sa T1 na želju Županije. Ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu mišljenja je da je tako razgranata mreža hitne medicinske službe najbolje i najkvalitetnije pokriva cijelu površinu i obuhvaća najveći broj stanovnika Istarske županije. Nadalje navodi kako je u Labinu i prije prijedloga reforme bio organiziran punkt dežurstva koji čine doktor opće/obiteljske medicine, medicinska sestra – medicinski tehničar i vozač te da se u tom smislu Labinu ništa ne mijenja. Grba-Bujević napominje kako stanovnici Labinštine kao i turisti neće biti zakinuti za kvalitetu i standard hitne zdravstvene usluge te nemaju razloga za zabrinutost jer se proces zbrinjavanja hitnog pacijenta neće unazaditi već unaprijediti. Naime za Županijski zavod za hitnu medicinu i ispostave Županijskog zavoda za hitnu medicinu (kojemu pripada i Labin) predviđeno je 7 novih potpuno opremljenih vozila za hitnu intervenciju s respiratorima, defibrilatorima, imobilizacijskom opremom te satelitskom navigacijom i komunikacijskom opremom za prijenos podataka u medicinsku prijavno-odjavnu jedinicu, kao i objedinjeni hitni bolnički prijem. Operateri u medicinskoj prijavno-odjavnoj jedinici bit će u mogućnosti u svakom trenutku locirati vozila na terenu te na intervenciju poslati najbliže vozilo. Cilj reforme je da timovi na mjesto intervencije stignu u roku 10 minuta u urbanim sredinama, odnosno 20 minuta u ruralnim dijelovima te će od dojave do dolaska pacijenta u hitni bolnički prijam proći jedan tzv. „zlatni sat“ čime se šanse za preživljavanje povećavaju 30 do 50 posti, ističe Grba-Bujević. Na posljetku je zaključila kako će se morati promijeniti svijest šire javnosti jer novom reformom hitna medicinska služba nije u granicama gradova i općina.

 

maja grba-bujević hitna medicinska pomoć reforma zdravstva