LAG Istočna Istra u sklopu projekta „Domaće od malih nogu“ započeo sa sadnjom voćaka u dječjim vrtićima Labinštine

LAG Istočna Istra u sklopu projekta „Domaće od malih nogu“ započeo sa sadnjom voćaka u dječjim vrtićima Labinštine

3.11.2020. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

LAG Istočna Istra započeo je s provedbom aktivnosti u sklopu nacionalnog projekta suradnje „Domaće od malih nogu“, te za početak svi dječji vrtići Labinštine dobili su svoju voćku, a za sadnju se pobrinulo komunalno poduzeće 1. Maj d.o.o. Labin.

Dječji vrtić Pjerina Verbanac (Centralni vrtić) i njegova područna odjeljenja Jaslice, Vinež, Stari Grad, Rabac, Raša i Vrećari bogatiji su za stablo pomikakija, trešnje i mandarine. Na području dječjeg vrtića Gloria zasađeno je stablo dunje. Dječji vrtić Mali Medvjed na lokacijama Pićan, Tupljak i Kukurini bogatiji su za stablo trešnje, pomikakija i dunje. Dječji vrtić Kockica u Kršanu i Podpićnu kroz ovaj projekt dobiva stablo oraha i dunje.

LAG Istočna Istra planira nastaviti s provedbom aktivnosti u proljeće kada će se dječjim vrtićima postaviti povišene vrtne gredice sa sadnicama bio voća i povrća, a u samoj pripremi i sadnji sudjelovati će i djeca.

Projekt „Domaće od malih nogu“ zajednički je projekt lokalnih akcijskih grupa s područja Istarske županije, a koji se financira iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014-2020. Cilj je stvaranje preduvjeta za povećanje potrošnje i uvođenje novih lokalnih proizvoda u odgojno-obrazovne ustanove na području Istarske županije.

Sufinancirano sredstvima Europske unije iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, Podmjera 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“, Podmjera 19.3. „Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“ i Podmjera 19.4. „Tekući troškovi i animacija“ u okviru mjere 19 „LEADER-CLLD“.

Program ruralnog razvoja 2014.-2020. Udio sufinanciranja: 90% EU, 10% RH Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja.

lag istočna istra sadnja biljke kulture domaće od malih nogu voćke