LAG "Istočna Istra" objavio rezultate natječaja za provedbu Podmjere „Provedba operacija unutar CLLD strategije“

LAG "Istočna Istra" objavio rezultate natječaja za provedbu Podmjere  „Provedba operacija unutar CLLD strategije“

9.8.2019. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Društvo

Priopćenje o rezultatima LAG Natječaja za provedbu tipa operacije 3.1.1. Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu (sukladan tipu operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020.)

Upravni odbor LAG-a „Istočna Istra“ dana 23. srpnja donio je odluke o odabiru projekta pristiglih na LAG natječaj za provedbu Podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“ za tip operacije 3.1.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ (u daljnjem tekstu 3.1.1.) iz Lokalne razvojne strategije LAG-a „Istočna Istra“ za razdoblje 2014.-2020.

LAG natječaj TO 3.1.1. objavljen je 23.siječnja 2019. godine na mrežnim stranicama LAG-a „Istočna Istra“, a svrha natječaja je bila poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos atraktivnosti sela i njegovom razvojnom potencijalu za druge aktivnosti te poticanje rasta i društveno - ekonomske održivosti kroz potporu ulaganjima u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu, te pripadajuću infrastrukturu. 

Intenzitet potpore, sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN br. 132/17), za jedinice lokalne samouprave koje se razvrstavaju u VII. i VIII. skupinu iznosio je do 80 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta. 

Najniži iznos javne potpore iznosio je 15.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti, a najviši iznos javne potpore 20.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Na LAG natječaj je ukupno pristiglo 4 prijava projekata, od kojih su 3 projekta ostvarila pravo na javnu potporu. Sveukupni iznos odobrenih sredstava po ovom natječaju iznosi 405.224,62 HRK. 


Vezani dokumenti
Tip Naziv Opis
Konačna rang lista TO 3.1.1.
lag istočna istra natječaj rezultati podmjere 19.2.