LAE Forewer 1992 - 2012. u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu

LAE Forewer 1992 - 2012. u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu

5.12.2012. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Kultura

Ove godine navršava se 20 godina od izvodenja prve umjetničke akcije Labin Art Expressa, zauzimanja prostora Lamparne bivših Istarskih ugljenokopa u Labinu, osnivanja radijske postaje "Radio L.A.E." te njihovog prvog javnog (samo)predstavljanja u MSU Zagreb. 1992.g..

 Nakon što su 10. obljelnicu obilježili akcijom u MSU pod nazivom ..Krikni i rikni" 2002.g.. L.A.E. će i svoju 20. obljetnicu zaključifi cjelodnevnim događanjem u MSU pod nazivom „L.A.E. FOREWER". Jednodnevna umjetnička akcija reinterpretacija je 20-godišnjeg djelovanja ove kulturno-umjetničke udruge - od bezobzirnih eksploatatora prošlosti. preko vještih trgovaca maglom sadašnjosti, do glasnika uz-budIjivo brze podzemne budućnosti - sa posebnim naglaskom na njihov fundamentalni projekt .

Underground City XXI". koji je od umjetničke utopije postao jedan od najpotentnijih razvojnih projekata Grada Labina i Istarske županije u 21. stolječu. Ujedno će to biti i oproštaj L.A.E. sa hrvatskom metropolom prije nego što definifivno napuste nadzemni svijet i vrate se u podzemlje Istre. u Podzemni grad XXI čija gradnja započinje 2013.g. 

 

 

Labin Art Express (1992 - 2012) L.A.E. FORErldsER Subota, 08.12.2012.3 16:00 - 23:00 

Video rad .,L.A.E. FOREVER" (medijska fasada MSU) Video & foto retrospektiva od L.A.E. do L.A.E. XXI"- 4 fotografije velikog formata sa video projekcijama na njihovoj polečtini (platforma ispred MSU) Virtualna simulacija u realnom vremenu „Underground City 3D" (kafić MSU) Skulpturalni performance ..Spomenik Heroju 21. stolječa" (platforma ispred MSU) Gastro performance & instalacija ..Ke tama / 24 Kitchen" (predvorje MSU) 

 

Učesnici: Dean Zahfila. Sanja Šyrljuga, Xena Županić. Massimo Savić, Ivan Jakovčić. Orkestar grada Labina 

Prograrn oblketavanja 20. obljetnice L.A.E. provodi se uz potporu Istarske 2uparnie i Grada labina te pod pokrovitebstvorri Ivana Jakoveiea, župana istarske Županile 

 

lae dean zahtila podzemni grad nmvn