Labinsko gradsko vijeće: ZBOG MANJKA NOVCA IZ EUROPE Proračun rebalansom smanjen za više od osam milijuna kuna

Labinsko gradsko vijeće: ZBOG MANJKA NOVCA IZ EUROPE Proračun rebalansom smanjen za više od osam milijuna kuna

2.11.2019. // Glas Istre // Objavljeno u kategoriji Društvo

Nakon Općine Raša i Grad Labin izmijeniti će Prostorni plan i stvoriti preduvjete za realizaciju projekta sustava odvodnje aglomeracije Labin-Raša-Rabac.

- Pozitivno mišljenje Istarske županije već smo dobili, čekamo mišljenje Ministarstva zaštite okoliša, i onda ćemo krenuti u donošenje izmjena i dopuna Prostornog plana koji će se možda naći već na idućoj sjednici Vijeća. Nakon toga, iduće godine, slijedi izrada izvedbenog projekta, postupak javne nabave, a za dvije godine očekujem i prvu lopatu koja će označiti početak radova na aglomeraciji, rekao je labinski gradonačelnik Valter Glavičić odgovarajući na aktualnom satu na pitanja vijećnika Deana Milevoja i nezavisnog Darka Martinovića o napredovanju ovog projekta. 

Plan gradnje 

Labinsko Gradsko vijeće donijelo je potom i druge izmjene i dopune proračuna kojim su sveukupni izdaci i rashodi smanjeni za 7,62 posto pa novi proračun iznosi 98,6 milijuna kuna, što je manje u odnosu na prvobitni proračun za 8,1 milijuna kuna. Rashodi poslovanja umanjeni su za 4,3 posto ili nominalno 3,2 milijuna kuna i sada iznose 71,7 milijuna.

- Najveće smanjenje odnosi se na prihode od pomoći iz sredstava EU-a, a za koje se Grad Labin kratkoročno zadužuje u visini od 4,1 milijun kuna radi pokrića razlike između prihoda i rashoda u projektima EU-a. Iznos za infrastrukturu u Ulici Slobode u Rapcu u iznosu od tri milijuna kuna prenosi se u iduću godinu, rekla je između ostalog, obrazlažući izmjene u proračunu, pročelnica gradskog Odjela za financije Marija Kadoić Balaško.

Ocijenjeno je kako su druge izmjene i dopune proračun za 2019. godinu i projekciju za 2020. i 2021. godinu uravnotežene, s obzirom da je zbroj prihoda, primitka i viškova, odnosno manjkova sredstava iz 2018. godine jednak zbroju rashoda i izdataka proračuna. Vijeće je također donijelo druge izmjene i dopune programa pripreme i građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture te građevina javne namjene kojim su sredstva za realizaciju ovog programa koja iznose 27,8 milijuna kuna smanjena za 7,8 milijuna te sada iznose19,9 milijuna kuna.

- Dijelom se radi o usklađivanju pojedinih projekata sa stvarnim izvršenjem kao što su ulaz u Rabac, izgradnja parkirališta u Ulici Slobode u Rapcu i ceste Breg Ivanovci u Kapelici. Promjena je nastala i kod projekta Mine tour gdje je došlo do smanjenja iznosa za ovu proračunsku godinu jer je dio iznosa za investiranje preostalih partnera prebačen u 2020. godinu, rekla je Anamarija Lukšić, pročelnica gradskog Odjela za prostorno planiranje i izdavanje akata za gradnju. 

Više za gospodarstvo 

Drugim izmjenama i dopunama programa održavanja komunalne infrastrukture sredstva za realizaciju smanjena su za 147 tisuća kuna te sada iznose 12,1 milijun kuna. Međutim, drugim izmjenama i dopunama Program jačanja gospodarstva povećao se za 16 tisuća kuna ili za 3,11 posto više od planiranog.

- Sredstva su namijenjena za financiranje on-line baze podataka, odnosno aplikacije "Labin na dlanu" i povećana su za deset tisuća kuna zbog nabave aplikacije za on-line sudjelovanje građana u izradi Proračuna Grada Labina za iduću godinu. Također, povećana su planirana sredstva za promociju tradicionalnih obrta i proizvoda u iznosu od šest tisuća kuna zbog povećanih troškova organizacije 8. Galerije ekstra djevičanskih maslinovih ulja na novoj lokaciji - gradski Torion, rekao je Alek Dragojević, pročelnik Odjela za gospodarstvo i EU projekte.

Program javnih potreba u sportu ostao je na razini od 2,5 milijuna, ali je doživio unutarnje korekcije. Prvim izmjenama i dopunama Programa za promicanje kulture sredstva su umanjena za tri tisuće te sada iznose milijun i 87 tisuća kuna. Vijeće je ovlastilo gradonačelnika za sklapanje ugovora o kratkoročnom kreditu kod poslovne banke na iznos od 4,1 milijun kuna, a za podmirenje obveza koje su financirane iz fondova EU i Državnog proračuna.


Breanko Biočić


Foto, pixabay


proračun eu novac eu fondovi prihod rashod eu fondovi