Labinski srednjoškolci krajem rujna prisustvovali edukacijskoj radionici u sklopu projekta "Underground Istria"

Labinski srednjoškolci krajem rujna prisustvovali edukacijskoj radionici u sklopu projekta "Underground Istria"

12.10.2008. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Obrazovanje

GLOBE grupa Srednje škole Mate Blažine 22. rujna 2008. sudjelovala je u edukacijskoj radionici u okviru projekta „UNDERGROUND ISTRIA“ u okviru koje su upoznati sa istraživanjima spilja i jama na području Istre te o važnosti njihove zaštite.

Projekt Underground Istria financira Europska unija, a provodi se od 10. listopada 2007. godine do 10. listopada 2008. godine.

Krški fenomeni, odnosno krški reljef, karakterističan je za veći dio područja Istarske županije pa tako i Hrvatske te susjedne Slovenije i Italije. Gotovo 70% površine istarskog poluotoka nalazi upravo na takvoj vapnenačkoj podlozi koja se iako naizgled čvrsta i postojanja, mijenja tijekom dugog niza godina pod utjecajem vode koja kemijski reagira sa vapnencem čineći u takvoj stijeni brojne rupe i pukotine kroz koje voda slobodno protiče.

Posljedica tih procesa su i brojni speleološki objekti -jame, kaverne, špilje i ponori koji se pod utjecajem vode polako ali neprestano mijenjaju, proširuju i produbljuju. Takvih je objekata na području Istarske županije oko 2000 što predstavlja značajan broj obzirom da je u svijetu registrirano oko 155 000 takvih objekata. Veći dio speleoloških objekata direktna je veza površinskih i podzemnih voda, te je njihova zaštita od šireg društvenog značenja obzirom da se ubrajaju u zone I. sanitarne zaštite izvorišta definirane zakonom o vodama (NN 107/95) i Pravilnikom o zonama sanitarne zaštite izvorišta (NN 55/02) te Odlukom o zonama sanitarne zaštite izvorišta voda za piće u Istarskoj županiji (sl.novine Istarske županije 12/05). Speleološki objekti, posebno na kršu, staništa su mnogih endemičnih, rijetkih, ugroženih i zaštićenih životinjskih vrsta (Proteus sp., Istriana mirnae, Chiroptera sp. div., itd.)

 

Ciljevi projekta:

  • Unaprjeđenje stanja okoliša i okolišnih uvjeta aktivnim pristupom zaštiti prirodnih vrijednosti u pograničnom području;
  • Jačanje kapaciteta, suradnje i koordinacijskog djelovanja svih institucija u domeni zaštite okoliša u regiji;
  • Zaštita podzemnih voda i izvorišta voda za piće od onečišćenja /zagađenja;
  • Podizanje razine osviještenosti lokalnog stanovništva.

 

Više na: http://www.underground-istria.org

Foto: http://labinglobe.blog.hr

 

 

 

 

GLOBE grupa srednjoškolci Underground Istria speleologija Istra ekologija jama projekt Mira Hrvatin Srednja škola Mate Blažine