Labinska oporba: Uklonjen dio sadržaja sa snimke sjednice o glasanju o Studiji prihvatnih kapaciteta turizma Grada Labina

Labinska oporba: Uklonjen dio sadržaja sa snimke sjednice o glasanju o Studiji prihvatnih kapaciteta turizma Grada Labina

4.4.2019. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Politika

Izražavamo svoje nezadovoljstvo uklanjanjem djela prijenosa sjednice u kojem je slijedio govor gradonačelnika i replike oporbenih vijećnika, Željka Ernečića i Nevine Miškulin. Da li se radi o tehničkoj grešci ili namjernom rezanju sjednice, prosudite sami.


Nakon izlaganja gradonačelnika, u kojem je rekao da su UPU Prtlog 1 i UPU Prtlog 2 van snage i da sad "gledamo što ćemo raditi naprijed" uslijedila je replika Željka Ernečića. Vijećnik Željko Ernečić je ukazivao na situaciju u kojoj su Odluke o izradi urbanističkih planova zona Prtlog 1 i Prtlog 2 stavljene van snage jer Grad Labin nije u zakonskom roku od dvije godine objavio savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlozima tih planova.  Po prethodnim objašnjenjima, Grad nije pristupio jer nisu bile izrađene stručne podloge: Krajobrazna osnova i Studija prihvatnih kapaciteta. Ovo stoji u obrazloženju Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Labina (V. izmjene I dopune)

Stoga nas čudi ovakvo izlaganje gradonačelnika u kojem obezvređuje ne samo naše aktivnosti već umanjuje i pravo građana da neposredno i aktivno sudjeluju u procesu donošenja odluka iz oblasti prostornog planiranja u samom postupku savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koje se provodi po Zakonu o pravu na pristup informacijama neovisno o mogućnostima sudjelovanja u javnim raspravama po Zakonu o prostornom uređenju.


Da savjetovanja s građanima nisu toliko bitna kategorija, tada se zakonski ne bi ostvarila  ni situacija zbog koje su navedeni dokumenti išli u zastaru. Međutim, za vladajuće je savjetovanje s građanima samo ''pro forma'' što potvrđuje prihvaćanje ove studije pored činjenica da se na primjedbe i komentare nije odgovaralo sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.


Nakon debate, uslijedila je replika od strane Nevine Miškulin koja je pitala gradonačelnika da li će se umanjiti cijena za izradu studije sukladno tome da je ona od strane i Odbora za urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove i Odbora za gospodarstvo ocijenjena kao nepotpuna i nedostatna.


Na njezin upit, gradonačelnik odgovara kako iznosimo krive podatke u javnost, jer da studija ne košta 245.000 kn nego 150.000kn + pdv (187.500 kn).

Nakon njegova govora uslijedio je komentar sa klupe, vijećnice Tanje Pejić koja je iznijela ''krivi podatak'', kojim govori kako je to predviđena vrijednost kako stoji u proračunu Grada Labina radi čega i pita za konačnu cijenu. Opet gradonačelnik iznosi tvrdnje koje nisu u skladu sa onim što se reklo.  Međutim, nije dao dgovor na pitanje koje je postavila vijećnica Nevina Miškulin.

Za kraj, ukazujemo na točku 2. Zaključka sa zajedničke sjednice Odbora za urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove i Odbora za gospodarstvo od 25. ožujka 2019. koja glasi:

''Studiju ocjenjuju nepotpunom sa nepotpunim analitičkim podacima, tako da smatraju za nužnim kod svake izmjene prostorno planske dokumentacije koja se odnosi na namjene vezane za turizam prethodno ažurirati Studiju.''

S obzirom na ovakvu situaciju, zaključujemo da se ''polovne'' studije plaćaju po dogovorenoj cijeni bez obzira što ne sadrže dostatne informacije i na njihovu manjkavosti u cjelini. Niti se umanjila cijena, niti se studija vratila na doradu i ispravak. Naprotiv, prihvaćena je kao stručna podloga koju treba ažurirati kod svake izmjene prostorno planske dokumentacije!

Unatoč svemu tomu gradonačelnik nije smatrao potrebnim odgovoriti na postavljeno pitanje o smanjenu cijene izrade takve studije.


Prosudite sami koju je poruku gradonačelnik uputio građanima Grada Labina neodgovaranjem na pitanje o trošenju proračunskih sredstava!


Ovo smo smatrali važnim predstaviti javnosti, s obzirom da je ovaj dio pored glasovanja nedostupan na videozapisu sjednice. Tonski zapis potvrđuje glasovanje sa 9 glasova ZA i 6 PROTIV (Nevina Miškulin, Željko Ernečić, Neel Rocco, Silvano Vlačić, Darko Martinović i Tanja Pejić. Daniel Mohorović nije bio na sjednici).


https://sjednicevijeca.com/live/labin


Foto: Free ilustration

politika snimka live prijenos sjednica tanja pejić oporba studija prihvatni kapacitet