Labinjani uglavnom hvale komunalce

Labinjani uglavnom hvale komunalce

10.6.2011. // Glas Istre // Objavljeno u kategoriji Gospodarstvo

LABIN - Od usluga koje pruža gradsko Komunalno poduzeće 1. maj, građani kao najbolje ocjenjuju uređenje parkova i zelenih površina u Labinu te organizaciju sprovoda, kazuju rezultati ankete, koje je direktor Alen Golja predstavio izvještavajući lokalnu predstavničku vlast o lanjskom poslovanju tvrtke. S te je dvije usluge, naime, "potpuno zadovoljno" 57, odnosno 64 posto od 250 ispitanika uglavnom iz Labina i Rapca.

Anketi, dostavljenoj uz uplatnice za odvoz otpada potkraj prošle godine, odazvalo se devet posto od ukupno 2.700 domaćinstava. Najviše je podbacila "čistoća kontejnera", s kojom je nezadovoljna trećina korisnika, iako i u toj kategoriji prevladava odgovor "uglavnom zadovoljni".

- Zatraženo je pranje posuda za otpad ljeti, i to u turističkim te gradskim središtima, s čime krećemo ovog mjeseca, posebno uz ugostiteljske objekte, odnosno zgrada sa zajedničkim kontejnerima. Za domaćinstva nije predviđeno pojedinačno pranje, s obzirom na to da bi svatko trebao brinuti o svojoj kanti, kaže Golja. Napominje da komunalac planira kupiti kamion s opcijom čišćenja kontejnera budući da raspolaže sa samo jednim takvim.

S učestalošću odvoza otpada, čistoćom javnih površina i uređenjem groblja te profesionalnošću djelatnika komunalnog poduzeća najveći dio ispitanika je "uglavnom zadovoljan". Od sredine ovog mjeseca na Kapelici će se, umjesto jednom, dvaput tjedno odvoziti smeće, najavio je Golja.

Ukupni rezultati, zaključuje, slični su kao i 2009., kada je odaziv anketi bio nešto bolji.

Komunalac propituje kvalitetu usluga među korisnicima već treću godinu uzastopce.

- I građani kroz ankete potvrđuju da komunalac konstantno radi sve kvalitetnije, ustvrdio je oporbeni gradski vijećnik Silvano Vlačić.

Direktora Golju, pak, brine to što je tri četvrtine ispitanika niječno odgovorilo na upit odlaže li otpad u centar za reciklažu na Starcima pa će ga, veli, morati bolje reklamirati i poraditi na osvješćivanju građana.

- Organizacijom selektivnog prikupljanja otpada zadovoljniji su, naravno, stanovnici u dijelovima grada (stari Labin, Presika, Vilete, Stare Kature te Rabac) obuhvaćenih projektom "Od vrata do vrata", tj. odvajanjem smeća putem vrećica, izvijestio je Golja. Nada se da će se iduće godine kompletno područje grada te susjedne općine uključiti u sustav odvojenog prikupljanja otpada, no to će, ističe, umnogome ovisiti o odobrenim sredstvima Fonda za zaštitu okoliša za drugu fazu sanacije deponija Cere i ondje predviđenu izgradnju reciklažnog centra.

Projekt selektivnog prikupljanja otpada te prateće edukacije kandidiran je, naglašava Golja, EU-fondovima, a priprema se i marketinški plan informiranja građana.

Igor RADIĆ

 

Septičke jame opasne po izvore

 

Labinski gradski vijećnik Silvano Vlačić nanovo je ukazao na nekontrolirano pražnjenje septičkih jama, dijelom i nepropisno izgrađenih. "Krajnje je vrijeme da se to počne uređivati jer će inače bakterije fekalnog porijekla ugroziti izvorišta voda", upozorio je. "To je jedan od gorućih problema Labinštine", prisnažio je gradski parlamentarac Željko Ernečić.

Direktor komunalca Alen Golja kaže, pak, da određene pomake u prva četiri mjeseca ove godine pokazuje i 30-postotni porast zahtjeva građana za pražnjenjem septičkih jama, čiji je registar izrađen. Češće kontrole, veli, najavila je vodopravna inspekcija.

prvi maj komunalci alen golja anketa smeće zelene površine 1.maj komunalno