Labin treći u Istri po stopi odvojenog sakupljanja otpada

Labin treći u Istri po stopi odvojenog sakupljanja otpada

23.7.2019. // Glas Istre // Objavljeno u kategoriji Ekologija

Od ukupno 22 tisuće tone miješanog komunalnog otpada sakupljenog u Puli tijekom prošle godine, selektirano je tek nešto više od tisuću tona, odnosno poražavajućih 4,85 posto, najmanje od svih gradova u Istarskoj županiji. Preliminarni su to podaci objavljeni na mrežnim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike o odvojenom sakupljanju komunalnog otpada u sklopu javne usluge i usluge povezane s javnom uslugom za svaku jedinicu lokalne samouprave u Hrvatskoj za 2018.

Poticajna naknada

Pula je, dakle, miljama daleko od naputka resornog Ministarstva prema kojem bi gradovi i općine do 2020. godine trebali odvajati čak 50 posto otpada. Usporedbe radi, među istarskim gradovima najveću stopu odvojenog sakupljanja imaju Buje s čak 27,44 posto. Slijede Buzet sa 21,92 posto te Labin s 15,48 posto, dok je na predzadnjem mjestu, sa 7,89 posto selektiranog otpada, Vodnjan.

No, jesu li ti podaci uopće bitni? Itekako! Naime, statistika Ministarstva koristit će se za izračun poticajne naknade propisane Zakonom o održivom gospodarenju otpadom. Time se gradovi i općine potiču na smanjenje miješanog komunalnog otpada, odnosno što veću stopu odvajanja selektivnog otpada. Slabije odvajanje, dakle, ujedno znači i povećanje nameta za pružanje te komunalne usluge, što bi, u konačnici, dodatno moglo opustošiti novčanike građana. Tome je tako jer su gradovi i općine obvezni plaćati spomenutu poticajnu naknadu, a za koju rješenje o obvezi plaćanja donosi Fond za zaštitu okoliša.

To što je Pula na začelju Istre po selektiranju otpada teško da će ikoga začuditi. Grad se mjesecima guši u smeću, a gradsko komunalno poduzeće Herculanea istovremeno već više od pola godine nema nikog na čelu odjela za čistoću. Ako se u obzir uzme da je ta tvrtka najveće istarsko poduzeće za prikupljanje smeća, kao i da je Grad Pula suosnivač Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun, postavlja se pitanje je li upravo trojac Grad - Herculanea- Kaštijun u potpunosti zakazao u edukaciji građana o važnosti selektivnog prikupljanja otpada. Uzgred, Puležani još uvijek, godinu dana nakon uvođenja novog sustava gospodarenja otpadom, zbog kojeg su i računi narasli za 300 posto, nemaju kvalitetnu i potpunu uslugu. Tako pojedine ulice, pak čak i čitavi kvartovi grada ni dan danas nemaju postavljene podzemne i polupodzemne kontejnere kao ni nove spremnike za odvajanje smeća, što je zasigurno pridonijelo sramotno niskoj brojci.

OPŠIRNIJE U TISKANOM I GLAS ISTRE PDF ONLINE IZDANJU

otpad prvi maj komunalno smeće reciklaža