Labin, Raša i Sveta Nedelja gradit će zajednički pročistač otpadnih voda

Labin, Raša i Sveta Nedelja gradit će zajednički pročistač otpadnih voda

22.5.2018. // Glas Istre // Objavljeno u kategoriji Društvo

Nakon što je gradski odbor za ekologiju i zaštitu okoliša večer prije dao zeleno svjetlo i vijećnici labinskog gradskog vijeća jednoglasno su prihvatili dorađenu verziju studije izvedivosti sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Labin-Raša-Rabac.


Ona će poslužiti za potrebe projekta izgradnje vodno-komunalne infrastrukture u svrhu prijave za sufinanciranje iz fondova Europske unije. Rješenje predviđa na lokaciji bivše termoelektrane Vlaška (između mjesta Most Raša i luke Bršica u Raškom zaljevu op.u.) izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s trećim stupnjem pročišćavanja, opremljenog MBR tehnologijom. Također predviđena je jedinstvena cijena vodne usluge za cijelo uslužno područje. Proširit će se projektni tim s predsjednikom labinskog Odbora za urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove, predsjednikom Odbora za zaštitu okoliša i predstavnikom izvršne vlasti Grada Labina.


Projekt iznosi 286,9 milijuna kuna


Otpadne vode iz aglomeracije Labin i Raša zajednički će se pročišćavati na lokaciji nekadašnje termoelektrane Vlaška, a financiranje svih objekata ravnomjerno je raspoređeno na jedinice lokalne samouprave. Josip Jozić, izrađivač studije iz tvrtke WYG Zagreb, koji je obrazlagao studiju predviđa da će se projekt realizirati u periodu od 2021. do 2023. godine. Projekt ukupnih kapitalnih troškova iznosi 286,9 milijuna kuna.


- Projektom su predviđene četiri mjere poboljšanja postojeće vodnokomunalne infrastrukture, koje imaju ukupni kapitalni trošak od 271,2 milijuna kuna. U rekonstrukciji mješovitog sustava odvodnje predlaže se sanacija 16,5 kilometara postojećeg sustava odvodnje, čime će se spriječiti eksfiltracija i infiltracija otpadne vode u podzemlje, s obzirom da će se sanirati i rekonstruirati stari i ispucali cjevovodi u Labinu (11,6 km), Rabcu (2,5 km), Plominu (1,8 km) i Plomin Luci (0,5 km), obrazložio je Jozić.


- U sklopu ove mjere predviđa se i rekonstrukcija objekata koji nisu u odgovarajućem stanju. Proširenje sustava odvodnje od 44,5 kilometara gravitacijskih cjevovoda s 21 crpnom stanicom i 8,4 kilometara tlačnih cjevovoda. Na postojeće sustave odvodnje kojima trenutno upravlja Vodovod Labin trenutno je spojeno 3.200 kućanstava odnosno oko 8.300 stanovnika. Realizacijom projekta, omogućit će se uvjeti da zajedno s realizacijom investicija koje na području Labinštine financira IVS na sustav odvodnje bude spojeno oko 6.300 novih priključaka odnosno 16.500 stanovnika.


Pročistač i na rabačkoj Girandelli


U sklopu ove mjere predviđa se i izgradnja kućnih priključaka na postojećoj mreži kako bi se povećala priključenost. Ova mjera projekta ima kapitalni trošak od oko 114 milijuna kuna. Tehničko rješenje odvodnje u aglomeracijama Labin, Raša i Rabac je koncipirano tako da Labin, Raša i Sveta Nedelja imaju zajednički uređaj za pročišćavanje otpadnih voda na lokaciji nekadašnje termoelektrane Vlaška, dok je pročišćavanje otpadnih voda s aglomeracije Rabac predviđeno na lokaciji Girandella (drugi stupanj pročišćavanja i ispust duljine 500 metara na dubini od 60 metara). Predviđa se rekonstrukcija pročistača Plomin (drugi stupanj pročišćavanja i ispust duljine 2 kilometara na dubini od 30 metara). Također, predviđena je i rekonstrukcija pročistača Pićan na kojem će se rekonstruirati automatsko ulazno sito i mješač aeracijskog bazena. U sklopu ove mjere predviđa se i izgradnja hidroenergetskog postrojenja, međutim, troškovi ovog postrojenja su neprihvatljiv trošak, ali s obzirom da godišnja proizvodnja električne energije može značajno umanjiti troškove Vodovoda Labin njegova izgradnja smatra se opravdanom. Ova mjera ima kapitalni trošak od oko 94,3 milijuna kuna. Gubici na sustavu su oko 25 posto (prema IWA metodologiji), rekao je Jozić.


Povećanje varijabilnog dijela cijene


Vodovod Labin ima godišnje oko 70 intervencija na sanaciji tih kvarova. Analize su pokazale da je 18,8 kilometara postojeće mreže u lošem stanju i projektom se kao kratkoročna mjera sanacije predviđa sanacija 16,5 kilometara vodoopskrbne mreže. Također predviđa se i rekonstrukcija i dogradnja pojedinih objekata. S obzirom da će se rekonstruirati distributivna mreža na kojoj ima najviše puknuća i najviše gubitaka vode, te da će se dograditi nadzorno upravljački sustav i rekonstruirati postojeći objekti na vodoopskrbnoj mreži predviđa se da će gubici vode na sustavu pasti na 15 posto, a broj kvarova će se smanjiti na 20 godišnje. Uštede provođenjem ove mjere su u smanjenim troškovima zahvaćanja vode i smanjenim troškovima na sanaciji kvarova i iznose oko 850 tisuća kuna godišnje. Ova mjera projekta ima kapitalni trošak od oko 19,5 milijuna kuna.

- Od ukupnog kapitalnog troška od 282,9 milijuna kuna jedinice lokalne samouprave sudjelovat će u sufinanciranju projekta s 21,5 milijuna kuna što iznosi 7,6 posto ukupne vrijednosti projekta. Za očekivati je da će se povećanje varijabilnog dijela cijene vodne usluge kretati između 5 i 7 kuna po kubičnom metru, zaključio je Jozić. (Branko BIOČIĆ)

pročistač pročistač otpadnih voda vijeće vodovod labin aglomeracija