Labin: Mjesnim odborima sredstva za komunalne akcije

Labin: Mjesnim odborima sredstva za komunalne akcije

7.10.2016. // Glas Istre // Objavljeno u kategoriji Društvo

Sa ciljem aktivnog uključivanja mjesnih odbora na području grada Labina u proces donošenja gradskog proračuna za 2017. godinu, Grad Labin provodi konzultacije s mjesnim odborima.

Upravni odjel za komunalne djelatnosti sukladno zaprimljenim prijedlozima građana izradio je pregled svih traženih investicija i zahvata manje financijske vrijednosti koje su građani sugerirali kroz određeni period.

Cilj gradske uprave je da se o malim komunalnim akcijama, koje će biti realizirane na području pojedinog mjesnog odbora, iznesu stavovi, definira i odluči na vijećima mjesnih odbora. Dogovoreno je da svaki mjesni odbor ima na raspolaganju određeni iznos za realizaciju malih komunalnih akcija. U okviru toga predloženo je predsjednicima mjesnih odbora da u suradnji sa svojim članovima i građanima definiraju aktivnosti i sadržaje koje će realizirati u slijedećoj godini na području mjesnog odbora. Mjesni odbori do 10. listopada trebaju održati sastanak sa svojim članovima i gradskoj upravi dostaviti definirane prioritete, a upravni odjel za komunalne djelatnosti izradit će financijsku analizu troškova. Nakon dostavljanja prioriteta i financijske obrade troškova održat će se konzultacije s građanima po mjesnim odborima na kojima će se definirati prijedlozi za proračun za 2017. godinu. I. A.

proračun konzultacije mjesni odbori