Labin dobiva nova turistička naselja - u Prtlogu i Lovroncima

Labin dobiva nova turistička naselja - u Prtlogu i Lovroncima

7.11.2016. // Glas Istre // Objavljeno u kategoriji Društvo

Labin će dobiti dva nova turistička punkta, odlučili su vijećnici labinskog Gradskog vijeća u petak dignuvši ruku za odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja Turističkog razvojnog područja Prtlog 2 i turističkog punkta Lovranci.

Anamarija Lukšić, pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i gradnju Grada Labina pojasnila je da Prtlog, u obuhvatu zahvata plana, predstavlja neizgrađeno područje većim dijelom pašnjačko-šumske površine, djelomično obrasle makijom te manjim zonama visokog zelenila. Vlasništvo unutar područja obuhvata Plana je okrupnjeno, odnosno vlasnik zemljišta u cijelosti je tvrtka HILIS ČETIRI d.o.o. Zagreb.

Jesu li prevareni vlasnici parcela?

Nadalje je pojasnila da je Planom obuhvaćeno neizgrađeno i neuređeno područje na kojem se sukladno odredbama Prostornog plana Istarske županije može planirati turističko razvojno područje ugostiteljsko-turističke namjene površine do 7,6 hektara i najviše 380 ležaja te zona sporta i rekreacije površine do dva hektara.

Vijećnici Željko Ernečić i Mladen Bastijanić rekli su kako će doći do prevelikog opterećenja na prostor i okoliš. "Labinjani već sad ne mogu u Rabac u ljetnim mjesecima. Novom investicijom uzurpirat će se prostor iznad šetnice na Girandelli u Rapcu. Neće više biti dostupan lokalnom stanovništvu, već će biti u funkciji hotela. Novom investicijom u Prtlogu, Labinjani i tamo gube prostor za kupanje, smatra Ernečić.

Bastijanić je pak naveo tri razloga zbog kojih ne podržava investiciju u Prtlogu. Vlasnici parcela prevareni su prilikom prodaje, jer im je rečeno da to nikada neće biti građevinsko zemljište. Naveo je i nedostatak odgovarajuće infrastrukture, s naglaskom na kanalizaciju, koja je problem, veli, i u ostalim turističkim središtima poput Tunarice, Svete Marine i Ravni. Kazao je kako se investitori, ne misleći pritom na konkretne investitore, spominju u negativnom kontekstu te su u sprezi s lokalnim vlastima i državom te kako je kazao, mafijašima.

Sve definirano planom, nema uzurpacije

Na navode vijećnika pročelnica Lukšić je odgovorila da neće doći do uzurpacije prostora jer su sve odredbe točno definirane Planom, jednako tako, pojasnila je da je investitor dužan uložiti u infrastrukturu kao i uređenje naselja. "Izradom Plana propisat će se uvjeti provedbe svih zahvata unutar obuhvata Plana, kao i drugi detaljni uvjeti korištenja i uređenja prostora te građenje planiranih građevina, što nam daje sigurnost da će sve biti učinjeno za buduće konzumente usluge, ali i lokalno stanovništvo. Što se kanalizacije tiče, veliki je akcent na tome s obzirom da se radi o zaštićenom obalnom području. Ne dolaze u obzir septičke jame , dodaje Lukšić.

Vijećnik Silvano Vlačić kazao je kako kao poduzetnik nije protiv novih investicija, no kao građanin i vijećnik uzima informaciju s rezervom kazavši da ćemo dobiti previše komercijaliziranu zonu. (Ivana AHMIČEVIĆ)

 

turističko naselje lovronci prtlog anamarija lukšić nekretnine prostorni plan