Labin: Budući Dom za starije osobe uskoro bi se trebao graditi

Labin: Budući Dom za starije osobe uskoro bi se trebao graditi

29.1.2019. // Glas Istre // Objavljeno u kategoriji Društvo

Prvim projektom Doma za starije bio predviđen kapacitet od 100 stalnih korisnika i 20 dnevnih korisnika. I to sve na građevnoj čestici ukupne površine od 8.541 metar četvorni. Novim projektom predviđen je kapacitet od 63 stalnih korisnika i 20 dnevnih korisnika na građevnoj čestici površine od 6.500 četvornih metara.

Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Darko Martinović (KLGB nositelj: Silvano Vlačić) na posljednjoj je sjednici Gradskog vijeća postavio vijećničko pitanje vezano za izgradnju Doma za starije osobe. Pitao je za dostatnost smještajnih kapaciteta od 63 stalnih štićenika i 20 dnevnih korisnika od, ranijim projektom planiranih, 150 stalnih korisnika i 20 dnevnih korisnika te koja i kolika je površina predviđena za šetnju i odmor izvan Doma.

Izgrađenost parcele od 30 posto

Martinovića je također zanimalo da li bi prihvaćanjem druge lokacije, bio aktualan stari projekt s većim brojem korisnika, ali i većom cijenom izgradnje te kada će cjelokupni projekt biti prezentiran na Vijeću.

Prije nove sjednice Gradskog vijeća zakazane za sutra, stigao je i pismeni odgovor labinskog gradonačelnika Valtera Glavičića. Gradonačelnik u svom dopisu vijećniku Martinoviću ističe da je prvim projektom Doma za starije bio predviđen kapacitet od 100 stalnih korisnika i 20 dnevnih korisnika. I to sve na građevnoj čestici ukupne površine od 8.541 metar četvorni. Novim projektom predviđen je kapacitet od 63 stalnih korisnika i 20 dnevnih korisnika na građevnoj čestici površine od 6.500 četvornih metara.

- Izgrađenost parcele je predviđena na otprilike 30 posto, odnosno na površini od 1.950 četvornih metara. I kada se tome pridodaju parkirališta i pristupna prometnica, proizlazi da najmanje 50 posto parcele predstavlja zelene i parkovne površine koje će moći koristiti korisnici Doma. Naravno ne smijemo zaboraviti da će korisnici imati na raspolaganju i postojeći park uz Dom zdravlja, rekao je Glavičić.

Moguća nova prezentacija za javnost

Radni tim za izgradnju Doma za starije osobe, koji je osnovan odlukom gradonačelnika, raspravljao je i o mogućem odabiru nove lokacije na zemljištu u vlasništvu Grada, nastavio je Glavičić.

- Jednoglasna odluka svih članova bila upravo u smjeru da je postojeća lokacija idealna, jer se nalazi u neposrednoj blizini Doma zdravlja. A koliko je to važno u budućim troškovima rada Doma, posebno su istaknuli predstavnici Doma zdravlja Labin i Istarske županije. Ono što je također važno je da će nakon izgradnje Doma, po novom projektu, ubuduće biti moguće proširenje Doma na istoj parceli, ovisno o potrebama i financijskim mogućnostima koje će tada biti na raspolaganju. Projekt i studija izvedivosti prezentirani su javnosti 23. studenog 2018. godine u Gradskoj knjižnici, a ukoliko bude potrebno može se prezentacija ponoviti i na nekoj od narednih sjednica Gradskog vijeća, istaknuo je labinski gradonačelnik u odgovoru na vijećničko pitanje. (B. BIOČIĆ)

dom za starije osobe starije osobe starački dom dom za starije projekt darko martinović valter glavičić