Labin Art Express XXII suorganizator Kreativne jeseni u Istri

Labin Art Express XXII suorganizator Kreativne jeseni u Istri

19.10.2020. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Kultura

Situacija u kojoj smo se našli ovog proljeća, natjerala nas je da preoblikujemo i redefiniramo svoju publiku, ali da dugoročno promišljamo i redefiniramo svoju viziju. Izvanredne prilike uzrokovane virusom, navele su nas na nove navike i izazove. 

Sve se to odigralo vrlo brzo, pa se nametnula potreba da se istraži i analizira posljedice koje je „novo normalno“ ostavilo na djelatnike i njihove programe u kulturi i umjetnosti.  

„Kreativna jesen u Istri“ predstavlja javnosti projekte, aktivnosti i ideje koje su se provodile u sinergiji organizacija u kulturi iz Istre, sve s jednim ciljem: da se rad u novonastalim uvjetima nastavi, te da se održi odnos s publikom. 

Svoje programe i aktivnosti, u sklopu Kreativne jeseni, predstavljaju organizacije u kulturi iz Istre.

Organizator Kreativne jeseni u Istri je IKA-Istarska kulturna agencija-Agenzia culturale Istriana u suradnji s HUIU-Hrvatskim udruženjem interdisciplinarnih umjetnika, Razvojnim centrom Grahm, udrugom Atanor, Pikto galerijom, Labin Art Expressom XXII i  Istarskom županijom-Regione Istriana. 

Kreativna jesen u Istri 2 nastavak je aktivnosti započetih u jesen 2019. Nizom od pet događanja analizira se okruženje za rad i status umjetnika na tržištu rada, promišlja se i daju smjernice za razvoj kulturnih politika koje potiču rast i razvoj kreativnih i kulturnih industrija u Istri, ususret novoj kulturnoj strategiji Istarske županije 2021.-2027.

Program:

Kreativna jesen 2020. 

Fond solidarnosti solidarnosti za kulturnu djelatnost, Istarska županija-Regione Istriana

Istarska županija-Regione Istriana, kao odgovor na novonastalu krizu u kulturnom sektoru, uspostavila je Fond solidarnosti za kulturnu djelatnost kroz dvije mjere jednokratne pomoći nezavisnim umjetnicima i zaposlenicima u udrugama u kulturi. Prva mjera odnosi se na jednokratne potpore nezavisnim profesionalcima u kulturi/umjetnosti sa prebivalištem ili uobičajenim boravištem na području Istarske županije - Regione Istriana koji nisu članovi Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika niti su članovi strukovnih udruga koje su za svoje članove, zbog novonastalih okolnosti uvjetovanih koronavirusom, imale mogućnost primanja financijskih potpora iz drugih javnih izvora ili Fondova (temeljem mjera Vlade RH, Ministarstva kulture, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i dr.). Druga mjera odnosi se na udruge u kulturi na području Istarske županije - Regione Istriana koje ne obavljaju gospodarsku djelatnost te koje, zbog okolnosti uvjetovanih koronavirusom, nisu imale mogućnosti primanja  financijskih potpora iz drugih javnih izvora ili fondova (temeljem mjera Vlade RH, Ministarstva kulture, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, jedinica lokalne samouprave i dr.), u obliku jednokratne potpore za sufinanciranje troškova plaća zaposlenika.

Javni pozivi za prijavu na mjere Fonda solidarnosti objavljeni su na web stranicama Istarske županije-Regione Istriana. 

https://www.istra-istria.hr/hr/natjecaji/

Međunarodni dan umjetnika – Podrži svog lokalnog umjetnika!- izložba drive through

25.10.2020. Međunarodni dan umjetnika – izložba na otvorenom drive through 

Kao reakcija na brojna ograničenja nametnuta lockdownom, zabrane okupljanja i organizacije manifestacija, IKA-Istarska kulturna agencija uključuje se u obilježavanje Međunarodnog dana umjetnika i provodi projekt drive through.

Međunarodni dan umjetnika obilježava se 25. listopada, a ove se godine provodi pod geslom „Podrži svog lokalnog umjetnika“. Ideja je da se javnosti predstave lokalni umjetnici sa ciljem da se kod gledatelja pobudi želja za posjedovanje djelića ljepote u svom domu.

Selektorica Dragana Sapanjoš odabrala je 12 istarskih umjetnika čija će se umjetnička djela prikazati na svojevrsnoj „galeriji na otvorenom“ . 12 umjetničkih djela na 12 reklamnih plakata (billboarda) i 12 lokacija duž istarskih cesta. 

12 umjetnika koji će svije radove predstaviti na ovoj, svojevrsnoj galeriji na otvorenom jesu: Robert Pauletta, Goran Petercol, Šikuti Machine, Matija Debeljuh, Silvija Potocki, Dragana Sapanjoš, Matija Ferlin, Tea Bičić, Vibor Juhas, Dean Skira, Davor Sanvincenti i Sara Gortan. 

Aktivnost se provodi uz podršku: HUIU-Hrvatskog udruženja interdisciplinarnih umjetnika, udruge Atanor i Pikto galerije.

Projekt IN DIS PUBLIC i prezentacija istraživanja „Potrebe djece i mladih od 14 do 19 godina na području kulture, umjetnosti  i zabave u gradu Puli“

Fakultet ekonomije i turizma u Stanci, 6. studenog 2020. u 13 sati

HUIU-Hrvatsko udruženje interdisciplinarnih umjetnika je u 2019. započelo  s provođenjem Programa razvoja publike IN DIS PUBLIC u partnerstvu s IKA-Istarskom kulturnom agencijom-Agenzia culturale istriana, a financiranim od strane Zaklade Kultura nova i Ministarstva kulture RH. Jedan od ciljeva bio je: Istražiti znanja i detektirati potrebe djece i mladih grada Pule o kulturi i umjetnosti općenito. 

U tu svrhu kreiran je anketni upitnik temeljem kojega  su se ispitala znanja i detektirale potrebe djece i mladih od 14 do 19 godina na području kulture, umjetnosti  i zabave u gradu Puli te  koje su to aktivnosti i sadržaji u kojima bi željeli sudjelovati i koje bi ih „pretvorile“ u aktivnu i angažiranu publiku.  

Anketni upitnik i istraživanje provedeni su u suradnji s doc. dr. sc. Marlenom Plavšić, koja je ujedno i autorica istraživanja. 

Stručni okrugli stol "Kultura se mijenja“  

Srijeda, 18. studenog 2020., Velika dvorana Zajednice Talijana, Carrarina 1, Pula

Cilj okruglog stola je otvoriti diskurs na temu posljedica novonastale situacije u kojoj se zatekao kulturni sektor u doba krize izazvane pandemijom. Kako smo se i jesmo li se snašli? Kakva je bila podrška i pomoć sektoru? Jesmo li zadovoljni, je li moglo bolje i kako? Jesmo li reagirali na vrijeme i u skladu s potrebama? Kako dugoročno planirati i definirati podršku kulturnom sektoru? Kako smo redefinirali publiku i pristup prema njoj? Ovo su samo neka od pitanja na koja ćemo se osvrnuti, pokušati odgovoriti i planirati budućnost u uvjetima novog normalnog.

Organizatori IKA-Istarska kulturna agencija-Agenzia culturale istriana i HUiU-Hrvatsko udruženje interdisciplinarnih umjetnika.

Projekt “Društveno – kulturni centar Lamparna”, L.A.E.XXI


Kulturni Centar Lamparna veće više od 20 godina jedno od centralnih mjesta alternativne

kulture, ne samo u Labinu Istarskoj županiji, nego i u Hrvatskoj. Cilj projekta je inkluzivnija, otvorenija zajednici, a samim time i popularnija Lamparna. Osnovna svrha projekta je izraditi sudionički model upravljanja i testirati razne polivalentne društveno-kulturne aktivnosti – programe Društveno-kulturnog centra Lamparna u Labinu. 

L.A.E. XxI je u projekt uključio i druge lokalne i regionalne aktere, među kojima je i IKA-Istarska kulturna agencija-Agenzia culturale istriana, te Grad Labin, udruga Informo, udruga i Metamedij, udrugu žena Sv.Nedelja „Mendula“, KUD Ivan Fonović Zlatela i Centar za građanske inicijative Poreč. 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, a u sklopu Kreativne jeseni predstavit će se kroz nekoliko aktivnosti:

Razvoj modela sudioničkog upravljanja

S ciljem izrade strateškog dokumentna Sudioničkog upravljanja Lamparnom na period od 5 god., održat će se radionica na temu definiranja i izrade modela upravljanja Lamparnom. 

Radionica: Mjesto za igru

Radionica je namijenjena djeci, a realizirat će se u suradnji s Društvom arhitekata Istre.

Na radionici će polaznici izraditi 5 okvira za priču u kojima su od gline modelira scenografija  za prizore u određenom prostoru. Na jedan neposredan i zabavan način dobiti ćemo uvid u to kako djeca zamišljaju aktivnosti jednog društvenog kulturnog centra i programa namijenjenog njima.

Radionica za srednjoškolce o aktivnom uključivanju u rad lokalne zajednice

Educiranje mladih  o važnosti uključivanja u rad lokalne zajednice, u proces donošenja odluka kao i rad lokalnih udruga, jedna je od tema koja će se potaknuti mlade na uključivanje u buduće aktivnosti DKC Lamparne.…Ali, to nije sve!

U pripremi su nove aktivnosti koje ćemo vam uskoro predstaviti. 

Pratite nas na FB profilu Kreativne jeseni u Istri: 


 https://www.facebook.com/KreativnaJesenuIstriPR

lae labin art express kultura kreativnost