Kvaliteta zraka na Labinštini i dalje je prve kategorije

Kvaliteta zraka na Labinštini i dalje je prve kategorije

24.10.2017. // Glas Istre // Objavljeno u kategoriji Ekologija

U sklopu redovitog remonta na termoelektrani Plomin 2 tijekom ljetnih mjeseci obavljeni su do sada najopsežniji zahvati na modernizaciji postrojenja i uvođenju novih sustava zaštite okoliša od njenog puštanja u rad 2000. godine. Riječ je o velikoj investiciji u DeNOx postrojenje koje će, prema najavama iz HEP-a, smanjiti emisiju dušikovih oksida u skladu s najnovijim europskim propisima o ograničenju emisija u zrak. DeNOx postrojenje u pokusni bi rad trebalo krenuti do kraja studenoga, a u redovni, prema najavama, početkom naredne godine.

 

Viši ekološki standardi svakako su dobra vijest posebice s obzirom na to da Istrani, a poglavito žitelji Labinštine, s posebnom pozornošću prate dešavanja oko termoelektrane i njihov utjecaj na kvalitetu zraka koji udišu. Stoga je i kakvoća zraka na tom prostoru pod posebnim nadzorom, a kakva je situacija s mjerenim vrijednostima ovih dana otkrio nam je voditelj Laboratorija za ispitivanje kvalitete zraka koji djeluje u sastavu županijskog Zavodu za javno zdravstvo Željko Stipić.

 

Praćenje kvalitete

 

- Kako već znate, mi mjerimo i pratimo kvalitetu zraka na području Istarske županije, a kao posebno područje je mjerna mreža za praćenje kvalitete zraka u okolici TE Plomin. Sami rezultati se u pravilu tumače na nivou godišnjih mjerenja, osim u slučajevima kada se pojave incidentne situacije ili pojava visokih koncentracija koje prelaze granične vrijednosti uzbunjivanja ili obavješćivanja. Ipak ako usporedimo mjerene vrijednosti u ovoj godini s prethodnim razdobljima, možemo reći da će ocjena kvalitete zraka i za ovu godinu biti kao i prethodnih, što znači zrak prve kategorije - čist ili neznatno onečišćen zrak, odnosno nisu prekoračene granične vrijednosti i to očekujemo za sve mjerene parametre – kaže Stipić. Na pitanje kakvi su rezultati mjerenja na području Plomina u odnosu na one zabilježene prije kraja svibnja i havarije na prvom bloku termoelektrane, odnosno jesu li zabilježena kakva odstupanja na izmjerenim vrijednostima Stipić kaže da značajnih razlika nema, no da nije ni bilo očekivano da će se zapaziti.

 

- S jedne strane, mjerene razine polutanata (štetnih tvari) koji se prate na našem području su niske, značajno ispod graničnih koncentracija, što je dobro. S druge strane, rad i emisije koje je stvarao blok jedan, zamijenjene su radom bloka 2, pa ukoliko TE Plomin nije značajno promijenio količine električne energije koju je proizvodio nije značajno promijenio ni opterećenje atmosfere svojim otpadnim plinovima. Ujedno, uz industriju, doprinos polutanata u zraku pridonose i druge ljudske djelatnosti koje nisu smanjene poput primjerice lebdećih čestica i dušikovih oksida koji su direktan produkt prometa, posebno motora na dizelska goriva, kazao je voditelj Laboratorija. (Milan PAVLOVIĆ)

 

 

zrak kvaliteta zraka te plomin te plomin 2 rockwool