Kršan:Izvješće sa 6. redovne sjednice Općinskog vijeća održane 14. studeni 2007.

Kršan:Izvješće sa 6. redovne sjednice Općinskog vijeća održane 14. studeni 2007.

21.11.2007. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Politika

Sjednici je prisustvovalo 13 od ukupno 15 vijećnika. 

Na početku sjednice, tijekom trajanja tzv. aktualnog sata, načelnik Opčine Kršan upoznao članove Općinskog vijeća sa radom Poglavarstva Općine Kršan u periodu odu održavanja prethodne sjednice Općinskog vijeća dana 10. rujna 2007. godine do današnje sjednice.

Kao prva točke dnevnog reda razmatrano je izvješće o radu Općinskog poglavarstva Općine Kršan za period lipanj – rujan 2007. godine, u kojem su sadržani najznačajniji financijski pokazatelji, tekući i ostvareni projekti u domeni komunalne infrastrukture, idejnih rješenja, projekata i studija te rad Poglavarstva na području kulture, sporta, poljoprivrede, školskog i predškolskog odgoja i obrazovanja, zdravstva i socijalne skrbi, ekologije i zaštite okoliša. O navedenom Izvješću, članovi Općinskog vijeća, temeljem odredbi Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kršan nisu glasovali, već je samo primljeno na znanje. 
U daljnjem tijeku sjednice, kao druga točka dnevnog reda, a temeljem obveze koju propisuje Zakona o popisima birača, osnovano je Povjerenstvo za popise birača Općine Kršan u sastavu Nevija Tireli, predsjednik, Bruno Donadić, zamjenika predsjednika, Aldo Jurasić, član, Nevija Raspolić, zamjenik člana, Vlado Burul, člana, Elvis Bažon, za zamjenika člana. Nadležnost i zadaci Povjerenstva također su utvrđeni Zakonom o popisima birača.
Nadalje, Općinsko vijeće Općine Kršan, temeljem Zakona o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata te utvrđenog prijedloga Općinskog poglavarstva Općine Kršan, donijelo je Odluku o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata. 
Članovi Općinskog vijeća Općine Kršan također su upoznati sa zaključkom Općinskog poglavarstva Općine Kršan od 25. listopada 2007. godine, a koji se odnosi na primjedbe na prijedlog ciljanih izmjena i dopuna prostornog plana Istarske županije. 
Tijekom posljednje točke dnevnog reda, razmatrana je problematika rada tvrtke ''Rockwool Adriatic'' d.o.o. u Potpićnu, gdje je zaključeno kako će navedenom proizvođaču biti upućen zaključak u kojem Općinsko vijeće Općine Kršan izražava nezadovoljstvo načinom rada navedene tvrtke. Nadalje, prema Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva biti će upućen zahtjev za neodgodivim obustavljanjem probne proizvodnje tvrtke ''Rockwool Adriatic'' d.o.o. do ispunjavanja svih ekoloških zahtjeva, sukladno važećim propisima i standardima RH odnosno do ispunjavanja svih argumentiranih primjedbi građana koji žive na ugroženom području tvorničkog okruženja.
Također je od Poglavarstva Općine Kršan zatraženo da temeljem traženja tvrtke ''Rockwool Adriatic'' d.o.o., prilikom određivanja lokacije za postavljanje uređaja za mjerenje kvalitete zraka, konzultira stručne osobe iz tog područja. Na kraju sjednice, svim članovima Općinskog vijeća Općine Kršan podijeljen je prijedlog Proračuna Općine Kršan za 2008. godinu sa pripadajućim Programima i prilozima, kao i Nacrt prijedloga Prostornog plana za javnu raspravu vezano uz usklađenje.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRŠAN

Preuzeo sa službenih stranica:

www.krsan.hr 

Kršan sjednica opcinskog vijeća kršana