Kršan: Poziv za prijavu štete od elementarne nepogode - suše!

Kršan: Poziv za prijavu štete od elementarne nepogode - suše!

18.10.2011. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Dobro je znati

 

Pozivaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe da prijavu štete na poljoprivrednim kulturama i dugogodišnjim nasadima uzrokovanu dugotrajnom sušom u Općini Kršan za 2011. godinu mogu predati svakog radnog dana u vremenu između 1100 - 1700 sati (ponedjeljak), 0800 - 1400 sati (utorak - petak) u zgradi Općine Kršan, Kršan, Blaškovići 12, Odsjek za općinsku samoupravu i upravu, opće i pravne poslove (prizemlje, soba 3) odnosno u prostorijama Poljoprivredne zadruge ''''Čepić polje'''', Plomin, Vozilići 66, zaključno do 26. listopada 2011. godine.

Detaljnije upute, kao i obrazac prijave štete zainteresirane osobe mogu dobiti osobno na gore navedenim adresama, na ovoj WEB stranici  u privitku, odnosno na oglasnim pločama Općine Kršan.

 Povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda na području Općine Kršan

Priloženi dokumenti:

 

 

krsan.hr

 

 


opcina kršan suša elementarna nepogoda šteta prijava štete