Kršan: Obavijest Dječjeg vrtića Kockica

Kršan: Obavijest Dječjeg vrtića Kockica

23.8.2017. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Dobro je znati

U prilogu se nalazi obrazac kojeg roditelji novoupisane djece trebaju ispunjenog donijeti na inicijalni razgovor sa stručnim suradnikom. Ostali roditelji, čija su djeca već prethodno upisana u PO Potpićan, mogu ga donijeti početkom godine.

 

Kako bi krenuli u novu vrtićku godinu na vrijeme, inicijalni razgovori za jasličke grupe su 23.8., 24.8.i 25.8., a za vrtićke slijedeći tjedan o čemu će svaki roditelj biti obaviješten pozivom ili porukom sa terminom susreta u Centralnom vrtiću u Kršanu.

 

Za dijete čiji  jedan ili oba roditelja imaju prebivalište izvan područja Općine Kršan potrebno je dostaviti rješenje o sufinanciranju boravka djeteta druge lokalne samouprave.

 

Redovan rad svih skupina počinje 1.9.

 

Obrazac

 

krsan.hr

 

 

dječji vrtićš dječji vrtić kockica kršan