Kršan: Izvješće Općinskog načelnika za rujan 2009.g. (popis odluka)

Kršan: Izvješće Općinskog načelnika za rujan 2009.g. (popis odluka)

4.10.2009. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Društvo

Općina Kršan kao i proteklih godina veliku pažnju pridaje djeci predškolskog i školskog uzrasta, te  je u tu svrhu Općinski načelnik donio sljedeće akte i  odluke.

Odluka kojom će se i ove školske godine sufinancirat prijevoz učenika  srednjih škola  sa prebivalištem na području Općine Kršan. Učenici će pri Ispostavi Autotransa u Labinu, platiti mjesečnu kartu u visini 100,00 kn uz predočenje  potvrde o prebivalištu ili osobne iskaznice te potvrde o upisu u srednju školu. Preostali iznos do pune mjesečne  karte plaćat će Općina Kršan. 

Na zahtjev roditelja  učenika od 1. do 4. razreda OŠ u Vozilićima Općina Kršan  sufinancirat će organizaciju prijevoza  na relaciji Plomin Luka - Vozilići.

 Kao doprinos što sigurnijem školovanju Općina Kršan snosit će i troškove osiguranja od nesretnog slučaja učenika osnovnih škola i polaznika dječjih vrtića sa prebivalištem na području Općine Kršan.

 U sklopu pomoći učenicima i njihovim obiteljima Općinski načelnik je prema prijedlogu Odbora za socijalna pitanja Općine Kršan dodijelio pomoć pri nabavci školskih knjiga i pribora najugroženijim obiteljima koje se obuhvaćene  Socijalnim programom  Općine Kršan.

 Također prema prijedlogu Odbora za socijalna pitanja  Općinski načelnik dodijelio je hitne jednokratne pomoći za 7 obitelji, te mjesečnu pomoć 20-tak  socijalno ugroženim obiteljima obuhvaćenih Socijalnim programom Općine Kršan

 Povodom obilježavanja Europskog tjedna mobilnosti polaznicima Dječjeg vrtića u Potpićnu odobreno je plaćanje troškova prijevoza autobusom od Potpićna do Rapca.

 Odlukom Općinskog načelnika odobrena je i financijska pomoć u iznosu od 5.000,00 za organizaciju  tradicionalne fešte  «Bela nedjelja»  koja se održava 04.10. u Plominu. Organizatori fešte su TZ Općine Kršan i MO Plomin.

 Povodom organizacije proslave Bajrama Bošnjačkoj nacionalnoj manjini u Općini Kršan odobrena su financijska sredstva u iznosu od 3000,00 kn,  dok su i za predstojeći posjet Srebrenici odobrena financijska sredstva u visini 2000,00.   

 Prema planiram sredstvima za 2009. godinu i uputi  Ministarstva zaštite okoliša, prostornog građenja i graditeljstva vezano uz planiranje i evidentiranje prometnih površina u  službenim   registrima, te utvrđivanja njihova postojanja u postupcima izdavanja akata kojima se provode prostorni planovi, dopušta građenje i «legaliziraju» bespravne gradnje, Općina Kršan nastavlja sa izradom  geodetskih elaborata putem ovlaštene osobe na temelju kojih će se u katastarskom elaboratu evidentirati stvarni način uporabe katastarskih čestica na kojima su izgrađene  nerazvrstane ceste i  putovi bez provedbe parcelacije.

 Prema Zakonu o javnoj nabavi i Planu  nabave za 2009. godinu raspisan je i u tijeku otvoreni postupak javne nabave za ustupanje radova na programu zaštite kulturnog dobra: za konstruktivnu i građevinsku sanaciju sjevernih zidina oko crkve sv. Juraj Stari u Plominu.

 U okviru Programa zaštite kulturnih dobara Općina Kršan se prijavila  Ministarstvu kulture:

- za program zaštite i  očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara za 2010 g. i to  za očuvanje Istrorumunjskog jezika  i    

- za program zaštite i očuvanja  kulturnih dobara u 2010.g. i to za sanaciju Kaštela Stari grad Kršan i za sanaciju zidina Grada Plomina.        

Također je izvršena prijava na Natječaj  Regione del Veneto za 2010.g.i to s programom  restauracija Lapidarija u Plominu - II. dio.

Za sve natječaja izrađeni su potrebni troškovnici uz suglasnost Konzervatorskog odjela Pula.

  Općinski načelnik:  Valdi Runko

 

krsan.hr

kršan financiranje načelnik valdi runko odluke plomin istrorumunjski jezik