Konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Grada Labina

Konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Grada Labina

10.11.2017. // Labin.com

U prostorijama Gradske knjižnice Labin, danas sa početkom u 17 sati održati će se konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Grada Labina.

Da podsjetimo, na temelju članka 10. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Labina , («Službene novine Grada Labina», broj 8/14.) i članka 31. Statuta Grada Labina («Službene novine Grada Labina», broj 9/09., 9/10.-lektorirani tekst, 8/13. i 3/16.), Gradsko vijeće Grada Labina na sjednici 11. listopada 2017. godine, donijelo je Rješenje o izboru članova Savjeta mladih Grada Labina.
 
U Savjet mladih Grada Labina izabrani su: Irina Adamović (Predlagatelj: Udruga za promicanje glazbene culture “Nome nest omen”), Marin Biočić (Predlagatelj: Udruga Labin Art Express XXI), Nikol Boneta (Neformalna skupina mladih), Toni Juričić (Predlagatelj: Udruga za mlade „Alfa Albona“), Karla Miletić (Klub mladih IDS-a Labin – Istarski demokratski sabor (IDS)), Klarisa Miletić (Klub mladih IDS-a Labin – Istarski demokratski sabor (IDS)), Paulo Načinović (Klub mladih IDS-a Labin – Istarski demokratski sabor (IDS)), Matea Tireli  (Klub mladih IDS-a Labin – Istarski demokratski sabor (IDS)) i Denny Višković (Predlagatelj: Udruga za mlade „Alfa Albona“).

 Članovi Savjeta mladih Grada Labina izabrani su na vrijeme od tri godine.

Savjet mladih Grada Labina savjetodavno je tijelo Gradskog vijeća koje je osnovano u cilju uključivanja mladih u javni život Grada Labina. Pod mladima se razumijevaju osobe s prebivalištem na području Grada Labina, u dobi od 15 do 29 godina života. Savjet mladih Grada Labina broji 9 članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.

 

 

savjet mladih grada labina savjet mladih konstituirajuća sjednica