Koncesija ili prodaja zemljišta u vlasništvu Grada Labina?

Koncesija ili prodaja zemljišta u vlasništvu Grada Labina?

9.3.2011. // Radio Labin // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća Grada Labina na prvom čitanju bila je Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada. Prodaja se vrši putem javnog natječaja prikupljanjem pismenih ponuda po početnoj cijeni od 789.155,64 kuna. Prodaju se sastavni dijelovi okućnice poslovne građevine – hotela Istra u Rapcu. Početna cijena zemljišta utvrđena je prema tržišnoj vrijednosti od 778,26 kn po m2 zemljišta sukladno procjeni od 14. veljače 2011. godine iz Elaborata o procjeni koji je izradio stalni sudski vještak za graditeljsku struku i podvodne građevinske radove Doriano Zupičić.

Oporbeni vijećnici mahom su bili protiv prodaje građevine, a bili su i iznenađeni što je na samom početku sjednice određeno da će biti tek prvo čitanje, a da će se eventualna Odluka o prodaji građevine donijeti na sljedećoj sjednici. Željko Ernečić(SDP) komentirao je situaciju na slijedeći način (Prilog Ernečić Željko). U odgovoru Vesna Šćira Knapić(IDS-BDSH) kazala je (Prilog Šćira Knapić). Oporbeni vijećnici stava su da bi nekretninu trebalo dati u koncesiju što je pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i gradnju, Anamarija Lukšić komentirala na sljedeći način (Prilog Anamarija Lukšić). Lukšić je zaključila kao se Grad može odlučiti da će ići u natječaj za koncesiju po cijenama koje je odredio Zakon o turističkom zemljištu, no može se odlučiti i za prodaju građevine.

 

Foto: hotel Istra, Radio Labin

 

 

zemljište nekretnine vesna šćira knapić anamarija lukšić željko ernečić koncesija zakon o turističkom zemljištu doriano zupičić