Komunalno poduzeće "1. Maj" Labin: novi logo i ažurirana internet stranica

Komunalno poduzeće "1. Maj" Labin: novi logo i ažurirana internet stranica

20.2.2009. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Gospodarstvo

Trgovačko društvo osnovano je dana 31.12.1953. godine pod nazivom Komunalno zanatsko poduzeće "1.Maj Labin".

Uz brojne promjene naziva, poduzeće posluje do danas, a posljednja promjena uslijedila je 1995. godine usklađenjem sa zakonom o trgovačkim društvima, kada je poduzeće konstituirano kao društvo s ograničenom odgovornošću u vlasništvu Grada Labina, te općina Raša, Sveta Nedelja, Kršan i Pićan.

Danas posluje pod nazivom 1.Maj Labin d.o.o. Labin, a registrirano je za obavljanje slijedećih djelatnosti:

  • uklanjanje otpadnih voda, odvoz smeća i sličnih djelatnosti
  • pogrebne usluge i prateće djelatnosti
  • niskogradnja
  • prijevoz robe (tereta) cestom
  • trgovina na malo cvijećem
  • uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji
  • ostale poslovne djelatnosti

U studenom 2008. godine trgovačko društvo Pri maj rasposalo je natječaj ta izbor novog vizualnog identiteta, a na natječaju je izabran rad Maria Depicolzuanea iz Krka. Nagrada za najbolje rješenje iznosila je 4.000,00 kuna.

U skladu sa ubrzanom informatizacijom pokrenuta je redizajnirana internet stranicana kojoj se mogu naći i brojni natječaju sa pripadajućom dokumentacijom.

Posljednji u nizu je javno nadmetanje za izradu pročišćivača otpadnih voda u Viškovićima, za čiji projekt je Općina Raša izdvojila 1.250.000 kuna.


 

javno mnijenje anketa kvaliteta usluge logo izrada vizualizacija prikaz natječaj Mario Depicolzuane logo 1.Maj komunalno komunalno poduzeće