Jubilarna 30. obuka za članove Savjeta mladih održana u Labinu

Jubilarna 30. obuka za članove Savjeta mladih održana u Labinu

28.11.2017. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Politika

Udruga gradova u Republici Hrvatskoj u suradnji sa Gradom Labinom ove subote, 25. studenog u prostorijama Gradske knjižnice Labin održala je jednodnevnu obuku članova savjeta mladih.

Obuka je namijenjena županijskim, gradskim i općinskim savjetima mladih, ali i predstavnicima izvršne i predstavničke vlasti, upravnim tijelima, službama, udrugama mladih i za mlade te zainteresiranoj javnosti općenito. Upravo održavanjem u Labinu, obilježio se jubilarni, 30. put održavanja navedene obuke.

Program Obuke sastoji se od tri modula – Sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o savjetima mladih te Odnosi izvršnih čelnika, predstavničkih tijela i savjeta mladih.

Zanimljivost je ta da se pri izradi programa obuke njezini autori nisu  rukovodili isključivo teorijom i zakonskim odredbama već je želja bila osigurati trajnu platformu za razmjenu iskustava i dobrih praksi koje mladi iz savjeta mladih, i brojnih organizacija koje rade s mladima, mogu razmijeniti i podijeliti sa svojim kolegama.

 Uz predstavnike Savjeta mladih Grada Labina, obuci su prisustvovali i kandidati za članove Savjeta mladih Grada Pule te mladi vijećnici iz Općine Ližnjan.

 Obuci je prisustvovala i zamjenica gradonačelnika Grada Labina Federika Mohorović Čekada koja je naglasila odličnu suradnju Grada i Udruge gradova.

Napomenula je kako članovi Savjeta mladih aktivno participiraju i u svim radnim tijelima koja dotiču pitanja poboljšanja kvalitete života mladih ljudi u Labinu, te izrazila zadovoljstvo što se mladi iz godine u godinu sve više aktivno uključuju u proces donošenja odluka na lokalnoj razini, u prilog čemu ide i činjenica da je ove godine prilikom izbora članova novog saziva Savjeta mladih Grada Labina bilo više pristiglih prijava od broja članova Savjeta.

 

 

 

 

savjet mladih obuka savjet mladih grada labina