Još 21 zeleni otok u Općini Raša

Još 21 zeleni otok u Općini Raša

18.12.2014. // Radio Labin // Objavljeno u kategoriji Ekologija

Nakon desetak zelenih otoka već postavljenih u naseljima Općine Raša 1. Maj nastavlja s aktivnostima uspostave sustava selektivnog prikupljanja otpada. Postavljanjem dodatnih zelenih otoka svim stanovnicima općine omogućit će se selektiranje otpada.  Tako će se danas, u suradnji s komunalnim redarstvo raške općine započeti sa akcijom postavljena novih zelenih otoka. Ukupno će se postaviti još 21 zeleni otok.

Posude za selektivno prikupljanje otpada označene su edukativnim naljepnicama koje korisnicima daju osnovne upute o vrsti otpada koji se u njih odlaže. Tako je spremnik sa plavim poklopcem namijenjen odlaganju papira i kartona, spremnik sa žutim poklopcem za plastičnu i metalnu ambalažu dok je spremnik sa zelenim poklopcem namijenjen odlaganju stakla.

općina raša raša zeleni otoci otpad