Jelena Batelić potpredsjednica Savjeta mladih Istarske županije, u članstvuz još Labinjani Alen Halilović i Mauro Čekada

Jelena Batelić potpredsjednica Savjeta mladih Istarske županije, u članstvuz još Labinjani Alen Halilović i Mauro Čekada

20.7.2012. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Jučer je u Pazinu održana konstituirajuća sjednica novog saziva Županijskog savjeta mladih Istarske županije (mandat 2012. – 2014. godine). Savjet mladih Istarske županije čine: Luka Laganis, Ivan Lukež, Marin Lerotić, David Radolović, Mauro Čekada, Marko Božac, Sandro Krizman, Ana Došen, Vedran Ivančić, Alen Halilović i Jelena Batelić. Za predsjednika Savjeta izabran je Vedran Ivančić, a za potpredsjednike Jelena Batelić i Ivan Lukež. Na konstituirajućoj sjednici usvojen je Poslovnik o radu Županijskog savjeta mladih kojim se pobliže uređuje način rada Savjeta.

 

Skupština Istarske županije objavila je javni poziv na koji su udruge mladih, učenička vijeća, studentski zborovi i drugi oblici organiziranja mladih s područja Istarske županije mogli predložiti kandidate u dobi od petnaest do dvadesetdevet godina. Županijski savjet mladih je savjetodavno tijelo Skupštine, osnovano s ciljem osiguranja boljeg položaja i mogućnosti utjecaja mladih na donošenje odluka u predstavničkom i izvršnom tijelu Istarske županije, te potpunijeg preuzimanja odgovornosti za položaj mladih i njihovu budućnost. Savjet ima 11 članova, čiji mandat traje dvije godine.

 

savjet mladih istarske županije savjet mladih mladi jelena batelić alen halilović mauro čekada ids