Javni poziva za uključivanje djece u program predškole

Javni poziva za uključivanje djece u program predškole

18.1.2019. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Obrazovanje

U skladu s odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Državnog pedagoškog standarda (NN 63/08 i 10/10), Grad Labin i Općine Raša i Sveta Nedelja upućuju dana 17. siječnja 2019. godine Javni poziv za uključivanje djece u program predškole, koji se nalazi u prilogu ove vijesti.

Program predškole je od 31. kolovoza 2014. godine postao obvezan za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu.

Ovaj poziv odnosi se na roditelje/skrbnike čija djeca nisu polaznici dječjeg vrtića, a iduće će školske godine krenuti u prvi razred osnovne škole (djeca koja su rođena od 1.travnja 2012. godine do 31. ožujka 2013. godine).
Sa djecom navedene dobi koji su već polaznici vrtića sadržaj programa predškole provodi se u sklopu redovitog programa.

U program predškole mogu se upisati djeca s teškoćama u razvoju, kao i djeca pripadnici romske manjine dvije godine prije polaska u osnovnu školu.

Radi prikupljanja podataka o djeci obveznicima predškole, molimo roditelje/skrbnike da se , ovisno o prebivalištu, osobno jave u Grad Labin ili Općine Raša ili Sveta Nedelja ili na brojeve telefona:

  • Grad Labin - Borjan Batagelj - 866 841
  • Općina Raša - Igor Radić - 880 820
  • Općina Sveta Nedelja - Munirka Podobnik - 865 631

Podaci o djeci prikupljaju se u periodu od 18. siječnja do 28. siječnja 2019. godine.

pred škola grad labin općina raša općina sveta nedelja