Javni poziv za uvid u spis predmeta prije izdavanja lokacijske dozvole (k.o. Presika)

Javni poziv za uvid u spis predmeta prije izdavanja lokacijske dozvole  (k.o. Presika)

15.6.2015. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Dobro je znati

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu i gradnju, Odsjek za prostorno uređenje i gradnju poziva Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za promjenu namjena građevine  infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije , 3. Skupine.

 

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 29.06.2015 u 09:00 – 12:00 sati, na lokaciji – u Odsjeku za prostorno uređenje i gradnju, 3. kat, soba br. 29..

 

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

 Javni poziv.pdf124.1 KB

 

 

hep lokacijska dozvola nekretnine presika