JAVNI POZIV za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Istarske županije - Regione Istriana za 2019. godinu

JAVNI POZIV za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Istarske županije - Regione Istriana za 2019. godinu

6.7.2018. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Dobro je znati

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 47/90., 27/93. i 38/09.) Upravni odjel za kulturu Istarske županije - Regione Istriana dana 03. srpnja  2018. godine objavio je JAVNI POZIV za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Istarske županije - Regione Istriana za 2019. godinu

I.
Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Istarske županije - Regione Istriana jesu kulturne djelatnosti i poslovi, projekti, programi i manifestacije u kulturi od interesa za Istarsku županiju - Regione Istriana.
U Program javnih potreba u kulturi Istarske županije - Regione Istriana za 2019. godinu, u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima, kriterijima i ocjenom izvršenja programa u 2018. godini, uvrstit će se:

programi ustanova kojima je osnivač Istarska županija - Regione Istriana
programi ustanova i udruga od interesa za Istarsku županiju - Regione Istriana
programi ustanova i udruga koji se provode u kontinuitetu
programi:


 • zaštite i očuvanja materijalne kulturne baštine i muzeologije,
 • zaštite i očuvanja nematerijalne kulturne baštine,
 • književnosti i izdavaštva te književno nakladničke manifestacije,
 • vizualnih umjetnosti,
 • glazbeno, glazbeno-scenske i filmske djelatnosti,  
 • iz područja novih medijskih kultura,
 • međunarodne kulturne suradnje,
 • institucionalne potpore strukovnim udrugama u kulturi.


II.
U Proračunu Istarske županije - Regione Istriana za 2019. godinu osigurat će se sredstva prije svega za:


 • nastavak financiranja projekata i programa koji se provode u kontinuitetu,
 • projekte i programe koji su podržani i financijskim sredstvima iz drugih izvora
 • projekti i programi financirani iz državnih, gradskih, općinskih i ostalih izvora,
 • projekti i programi međunarodne kulturne suradnje,
 • zajednički projekti i programi više subjekata iz područja kulture (ustanova, udruga, tvrtki, autora),
 • projekte i programe manjih i financijski slabijih jedinica lokalne samouprave na području Istarske županije - Regione Istriana
 • projekte i programe koji su kandidirani ili prihvaćeni u programima EU ili drugih međunarodnih organizacija koje financiraju projekte i programe iz kulture,
 • projekte i programe koji su od posebnog interesa i značaja za razvitak i jačanje identiteta i posebnosti Istarske županije - Regione Istriana,
 • kulturološki, umjetnički i strukovno vrijedne projekte i programe,
 • originalne projekte i programe koji potiču razvitak ekološke i duhovne svijesti,
 • projekte i programe koji potiču i podupiru svekoliko stvaralaštvo u Istri (istarske autore i suradnike i njihove autorske   
 • projekte u kojima pretežito i kontinuirano sudjeluju izvođači iz Istre),
 • edukacijske projekte i programe (izobrazba i usavršavanje),
 • podržavanje stvaralaštva i afirmacije mladih autora.


Više pogledajte OVDJE.


Foto: Pexels

javni poziv financiranje kultura javne potrebe u kulturi istarska županija