Javni poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Istarske županije - Regione Istriana za 2018. godinu.

Javni poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Istarske županije - Regione Istriana za 2018. godinu.

7.7.2017. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Upravni odjel za kulturu Istarske županije - Regione Istriana dana 03. srpnja  2017. Godine objavio je Javni poziv  za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Istarske županije - Regione Istriana za 2018. Godinu.

Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Istarske županije - Regione Istriana jesu kulturne djelatnosti i poslovi, projekti, programi i manifestacije u kulturi od interesa za Istarsku županiju - Regione Istriana.

Kao posebni natječaji u okviru Programa javnih potreba u kulturi Istarske županije - Regione Istriana za 2018. godinu, raspisati će se natječaj za otkup vrijednih knjiga, zbornika i časopisa i financijsku potporu književnom stvaralaštvu i nakladništvu te Javni natječaj za financiranje projekata i programa od interesa za opće dobro koje u području kulture provode udruge.

Natječaj za otkup vrijednih knjiga, zbornika i časopisa i financijsku potporu književnom stvaralaštvu i nakladništvu objaviti će se istovremeno s ovim Javnim pozivom, dok će se Javni natječaj za financiranje projekata i programa od interesa za opće dobro koje u području kulture provode udruge objaviti najkasnije do 31. siječnja 2018. godine temeljem Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narode novine“ br. 26/15.).

 Pravo prijave projekata i programa po ovom Pozivu imaju samostalni umjetnici i ostale fizičke osobe, ustanove u kulturi (osim privatnih ustanova ), trgovačka društva i druge pravne osobe (osim udruga i drugih neprofitnih organizacija) koje obavljaju djelatnost u kulturi te jedinice lokalne samouprave s područja Istarske županije - Regione Istriana.

Prijave se podnose putem Interneta popunjavajući odgovarajuću prijavnicu (za svaki program posebna prijavnica) koje su dostupne na adresi: http://javne-potrebe.istra-istria.hr 

Prijavnicu popunjenu putem Interneta obvezno je ispisati, ovjeriti potpisom i pečatom i  sa svim obveznim prilozima dostaviti poštom, putem dostavljača ili osobno na adresu: 

Istarska županija - Regione Istriana, Upravni odjel za kulturu - Assessorato alla cultura, Mlinska ulica - Via del Mulino 4b, 52466 NOVIGRAD-CITTANOVA.

 
Rok za podnošenje prijava je od 03. srpnja do 04. kolovoza 2017. godine.

 
Cjelokupan tekst natječaja pogledajte OVDJE!

 

 

javne potrebe u kulturi kultura natječaj