Javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi u Labinu, Poreču i Rovinju

Javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi u Labinu, Poreču i Rovinju

11.8.2021. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

U sklopu projekta „Ravnomjerna socijalna i obrazovna inkluzija učenika s teškoćama u razvoju (RAST)“  koji se provodi u okviru instrumenta  „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV“ temeljem poziva UP.03.2.1.06 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Grad Labin kao nositelj projekta raspisuje Javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju. Broj traženih osoba je 54, a mjesta rada su Labin, Poreč i Rovinj sukladno popisu škola u privitku ove obavijesti.

Osnovna je zadaća pomoćnika u nastavi pružati neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, potporu u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvan učioničkim aktivnostima. Poslovi pomoćnika u nastavi su: pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, pomoć u kretanju, pomoć pri uzimanju hrane i pića, pomoć u obavljanju higijenskih potreba, pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s učiteljima/nastavnicima te vršnjacima učenika u razredu te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika.

S kandidatom/kandidatkinjom izabranom za pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju sklopit će se pisani ugovor o radu u trajanju od rujna 2021. godine do lipnja 2022. godine.

Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je zaključno s 19. kolovoza 2021. godine.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva podnose se isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom ili predaju osobnom dostavom na adresu Škole.

Objedinjeni tekst natječaja preuzmite u privitku, a za svaku školu pojedinačno na sljedećoj poveznici:

Osnovna škola Matije Vlačića Labin 

Osnovna škola „Ivo Lola Ribar“ Labin 

Centar „Liče Faraguna“ Labin 

Osnovna škola Vladimira Nazora Rovinj 

TOŠ-SEI „Bernardo Benussi“ Rovinj 

Osnovna škola/SE Jurja Dobrile Rovinj 

Osnovna škola Finida Poreč 

Osnovna škola Poreč   

 

Prilozi

pomoćnik u nastavi natječaj obrazovanje