Javni poziv za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje troškova uklanjanja i zbrinjavanja azbestnog krovnog pokrova na području grada Labina u 2023. godini

Javni poziv za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje troškova uklanjanja i zbrinjavanja azbestnog krovnog pokrova na području grada Labina u 2023. godini

2.8.2023. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Dobro je znati

Na temelju članka 51. Statuta Grada Labina (“Službene novine Grada Labina” broj  9/09., 9/10.-lektoriran tekst, 8/13., 3/16., 2/18., 5/19.-pročišćeni tekst, 2/20. i 1/21), Gradonačelnik Grada Labina 1. kolovoza 2023. godine, raspisuje Javni poziv za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje troškova  uklanjanja i zbrinjavanja azbestnog krovnog pokrova na području grada Labina u 2023. godini.

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje troškova uklanjanja i zbrinjavanja krovnog pokrova koji sadrži azbest na području grada Labina u 2023. godini.

Financijska sredstva za realizaciju navedenog Javnog poziva osigurana su u proračunu Upravnog odjela za gospodarstvo i EU projekte Programu Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u iznosu od 5.000,00 eura

Rok za podnošenje zahtjeva je do iskorištenja sredstava odnosno do 01. prosinca 2023. godine.

Pravo na bespovratna novčana sredstva imaju fizičke osobe, vlasnici / suvlasnici građevina s  prebivalištem na području grada Labina, odnosno upravitelj zgrade na zahtjev vlasnika/ suvlasnika zgrade sa prebivalištem na području grada Labina.

Obrasci zahtjeva za bespovratna novčana sredstava za sufinanciranje troškova uklanjanja i zbrinjavanja krovnih pokrova koji sadrže azbest na području grada Labina te predmetni Javni poziv mogu se preuzeti na mrežnim stranicama Grada Labina www.labin.hr

Ostale informacije mogu se zatražiti telefonom na broj 052/ 866 817, e-poštom na alek.dragojevic@labin.hr u Upravnom odjelu za gospodarstvo i EU projekte.

Zahtjev za dodjelu jednokratne potpore sa potrebnom dokumentacijom podnosi se na adresu: Grad Labin, Upravni odjel za gospodarstvo i EU projekte, Titov trg 11, 52 220 Labin,  osobnom predajom u pisarnicu Grada Labina na istoj adresi ili dostavom elektronskim putem na adresu alek.dragojevic@labin.hr pod nazivom „Javni poziv za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje troškova uklanjanja i zbrinjavanja azbestnog krovnog pokrova na području grada Labina u 2023. godini.

Cjelokupni tekst poziva te pripadajuće obrasce preuzmite u prilogu. 
 


azbest uklanjanje financiranje