Javni poziv u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju prometnice unutar naselja Breg Ivanovci

Javni poziv u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju prometnice unutar naselja Breg Ivanovci

11.5.2015. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Dobro je znati

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i gradnju Grada Labina – Odsjek za prostorno uređenje i gradnju, na temelju članka 110. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, rješavajući po zahtjevu Grada Labina, Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i gradnju, Titov trg 11, objavljuje Javni poziv u postupku izdavanja lokacijske dozvole  za izgradnju prometnice unutar naselja Breg Ivanovci.

 

Pozivaju se stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole  za izgradnju prometnice unutar naselja Breg Ivanovci na katastarskim česticama k.č. 2556, 963/1,158/1, 157/6, 157/5, 157/4, 157/3, 157/21, 157/20, 157/2, 157/19, 157/18, 157/16, 157/15, 157/14, 157/1, 156, 154/7, 154/5, 154/4, 154/3, 154/18, 154/1, 153/7, 153/6, 153/5, 153/2, 153/1, 152/3, 152/2, 152/1, 151, 150, 142/9, 142/8, 142/7, 142/6, 142/5, 142/42, 142/41, 142/40, 142/4, 142/39, 142/37, 142/34, 142/33, 142/3, 142/25, 142/24, 142/21, 142/20, 142/17, 142/14, 142/12, 142/11, 142/10, 86/7, 86/6, 86/20, 86/17, 82/11, 142/1 sve k.o. Trget  na području naselja Rogočana (Breg Ivanovci), Grad Labin.

 

Uvid u spis može se izvršiti dana 25. svibnja 2015. godine u vremenu od  09,00 do 14,00 sati  u prostorijama Odsjeka za prostorno uređenje i gradnju Grada Labina, Titov trg  11, III kat, soba br. 29. Osoba koja  se odazove  ovom pozivu dužna je  dokazati da ima svojstvo stranke ali se pozivu ne mora osobno odazvati  već može uputiti svog opunomoćenika  ili zakonskog zastupnika. Ukoliko se stranke u postupku ne odazovu ovom pozivu smatra se da je stranci dana mogućnost uvida te će se nastaviti  s postupkom izdavanja lokacijske  dozvole.     

 

 Javni poziv.pdf227.17 KB

 

 

breg ivanovci vlasništvo nekretnine prometnica cesta lokacijska dozvola stranke