Stampar M - Stampar

Javni poziv u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građevinu infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije

Javni poziv u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građevinu infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije

1.8.2015. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Dobro je znati

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i gradnju Grada Labina – Odsjek za prostorno uređenje i gradnju, na temelju članka 142. Zakona o prostornom uređenju ( NN 153/13), rješavajući po zahtjevu HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. za distribuciju i opskrbu električne energije, Elektroistra Pula - Pogon Labin  HR-52220 Labin, Pulska 1, objavljuje Javni poziv u postupku izdavanja lokacijske dozvole  za građevinu infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije, 3. skupine – KB 20 kV TS 35/10(20) kV STARCA – TS 10(20)/0,4kV Presika 1.

 

Pozivaju se stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole na katastarskim česticama k.č.br. 750/3, 750/38, 750/11, 752, 750/1, 751/2, 1163/1, 805, 806, 807, 804, 836, 844, 846/1, 855/4, 856, 855/1, 886, 855/6, 853/2, 1167, 887 k.o. Novi Labin na području Grada Labina .

 

Uvid u spis može se izvršiti dana 11. kolovoza 2015. godine u vremenu od  09,00 do 11,00 sati  u prostorijama Odsjeka za prostorno uređenje i gradnju Grada Labina, Titov trg  11, III kat, soba br. 29.

 

 Javni poziv .pdf340.47 KB

 

 

električna energija lokacijska dozvola javni poziv