Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveta Nedelja

 Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveta Nedelja

26.1.2023. // Sv-nedelja.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19 – u nastavku teksta ZSN), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveta Nedelja, raspisuje Javni natječaj za  prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveta Nedelja, na radna mjesta:  Viši referent za prostorno uređenje i gradnju (1 izvršitelj/ica), na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca, i Referent – komunalni redar (1 izvršitelj), na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

Na poveznici https://www.sv-nedelja.hr/Natjecaji nalazi se tekst javnog natječaja te opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti i iz kojeg područja, odnosno pravni i drugi izvori pripremanja kandidata za provjeru znanja i sposobnosti.

Javni natječaj objavljen je u Narodnim novinama br. 9/23. od 25. siječnja 2023. godine. Prijave na javni natječaj s prilozima podnose se u roku od 10 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“. 

sveta nedelja natječaj jedinstveni upravni odjel viši referent za prostorno uređenje u gradnju posao komunalni redar