Javna rasprava o studiji utjecaja na okoliš za zahvat izgradnje nove državne ceste DC542 na lokaciji Išišće-Kloštar u Istarskoj županiji

Javna rasprava o studiji utjecaja na okoliš za zahvat izgradnje nove državne ceste DC542 na lokaciji Išišće-Kloštar u Istarskoj županiji

7.4.2022. // Pićan.hr // Objavljeno u kategoriji Dobro je znati

Obavještava se javnost da je Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije, na temelju stavka 1. članka 160. i stavka 1. članka 162. Zakona o zaštiti okoliša (NN br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), te odredbe članka 16. stavka 1., 3. i 4. i članka 18., 19., 20. i 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN br. 64/08), u sklopu postupka procjene utjecaja na okoliš, objavio


JAVNU RASPRAVU O

STUDIJI UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA ZAHVAT IZGRADNJE NOVE DRŽAVNE CESTE DC542 NA LOKACIJI IŠIŠĆE-KLOŠTAR

U ISTARSKOJ ŽUPANIJI


I. Studija utjecaja na okoliš se stavlja na javnu raspravu na osnovi Odluke Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, KLASA: UP/I-351-03/21-08/13, URBROJ: 517-05-1-2-22-14 od 24. veljače 2022. godine.


II. Sukladno članku 26. i u svezi s odredbom članka 10. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09), te odredbi članka 17. stavka 2., Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN br. 64/08), koordinator javne rasprave je Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije, a javna rasprava se provodi u suradnji s Općinama Pićan i Kršan.


III. Jedna cjelovita Studija i jedan sažetak za javnost dostupni su javnosti u trajanju od 30 dana, odnosno od 13. travnja 2022. godine do 13. svibnja 2022. godine u niže navedenim mjestima uz pridržavanje svih propisanih mjera vezanih za prevenciju širenja bolesti COVID – 19:


• Za Općinu Pićan, Pićan 40, 52 332 Pićan, radnim danom od 08,00 do 15,00 sati

• Za Općinu Kršan, Blaškovići 12, p.p.2, 52232 Kršan, radnim danom od 08,00 do 15,00 sati

• Ulaznom holu Istarske županije u Puli, Flanatička 29, radnim danom od 8,00 do 15,00 sati.


Višestudija utjecaja na okoliš cesta prometnica išišće kloštar općina pićan općina kršan