Izvješće sa sjednice Općinskog Poglavarstva Općine Kršan održane dana 26. svibnja 2008.

Izvješće sa sjednice Općinskog Poglavarstva Općine Kršan održane dana 26. svibnja 2008.

28.5.2008. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na sjednici Poglavarstva prihvaćena je ponuda tvrtke ''''Gradatin'''' d.o.o. Sesvete u svrhu nabavke kontejnera za krupni i sitni otpad za šire područja Općine Kršan. Količina i dinamika nabavke biti će utvrđena u suradnji sa Mjesnim odborima Općine Kršan i iskazanim potrebama na terenu.


U svrhu postavljanja autobusnih čekaona u mjestima Čambarelići i Šušnjevica, prihvaćena je ponuda tvrtke ''''Apparis'''' d.o.o. Žminj u iznosu od 12.230,50 kn po pojedinoj čekaoni. Vezano uz postavljanje autobusne čekaone u mjestu Stepčići, Poglavarstvo je razmatralo mogućnost izgradnje zidanog objekta, te će se končana odluka donijeti nakon prikupljanja ponuda i formiranja cijene.


Za opremanje i nužnu sanaciju prostorija Ureda državne uprave u Potpićnu, Poglavarstvo je konstatiralo da nije zaprimljena niti jedna ponuda, iako su upiti odaslani na adrese četvorice Obrtnika odnosno Društava sa područja Općine Kršan.
Temeljem zahtjeva MO Potpićan, Poglavarstvo će u svrhu nabavke desetak sjedećih klupa sa naslonom, namijenjenih postavljanju na području naselja Potpićan, zatražiti odgovarajuće ponude.


Općinsko poglavarstvo sufinancirati će troškove prijevoza autobusom predškolske grupe dječjeg vrtića ''''Pjerina Verbanac'''' Labin, PJ Potpićan u svrhu posjete Zoološkom vrtu u Zagrebu, dok će Osnovnoj školi ''''Ivan Goran Kovačić'''' Čepić biti sufinanciran dio troškova završne ekskurzije učenika 8. razreda sa iznosom od 1.500,00 kn.


Vezano uz pripremne radnje na organizaciji obilježavanja dana Općine Kršan, prihvaćena je zajednička ponuda Vesne Nežić Ružić, grupe ''''Banana'''' i glazbenika Serđa Valića (roženice i harmonika) na nastup na centralnom dijelu Programa.
Društvu ''''Josip Broz Tito'''' Labinštine, u svrhu posjeta Kumrovcu dana 24. svibnja 2008. godine, uz Općine Pićan i Sv. Nedelja, sufinanciran je dio troškova prijevoza autobusom.


U svrhu uređenja pristupnog puta do kontejnera za krupni otpad na mjesnom groblju Čepić, resorni član Poglavarstva zadužen je da u suradnji sa stručnim službama Općine Kršan i predstavnicama MO Čepić iznađe najpovoljniji način rješavanja nastale problematike.
Temeljem obveze koju nameće Statut Općine Kršan, Općinsko poglavarstvo podnijelo je Općinskom vijeću Općine Kršan na razmatranje Izvješće o svom radu za razdoblje siječanj – travanj 2008. godine.

 

Krsan.hr 

Kršan sjednica odluke Društvo Josip Broz Tito financiranje MO Čepić vijeće čekaonice sanacija Dan općine Vesna Nežić Ružić