Izvješće sa 84. redovne sjednice Poglavarstva Grada Labina

Izvješće sa 84. redovne sjednice Poglavarstva Grada Labina

30.6.2008. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na sjednici Poglavarstva Grad Labina održanoj u ponedjeljak, 30. lipnja 2008. godine razmatrani su prispjeli prijedlozi za izmjenu i dopunu Urbanističkog plana uređenja Grada Labina i Urbanističkog plana uređenja Labina i Presike. Zaprimljen je dvadeset i jedan prijedlog, no razmatrajući svakog pojedinačno utvrđeno je kako nema osnova za povećanjem odnosno proširivanjem građevinskih područja, a izuzev jednog prijedloga svi su se odnosili upravo na to područje.

 

Poglavarstvo Grada Labina donesenu Odluku prosljeđuje  na razmatranje i usvajanje Gradskom vijeću Grada Labina. Članovi Poglavarstva Grada Labina usvojili su i Odluku o izradi Detaljnog plana uređenja zone urbanih vila Kature 2., i to za područje sjeverno od nogometnog igrališta, iznad glavne gradske prometnice prema autobusnom kolodvoru. Ukupna površina prostornog obuhvata iznosi oko 3,9 ha, a zemljište je u pretežno gradskom vlasništvu.

Urbanističkim planom uređenja Labina i Presike prostor obuhvata DPU-a planiran je kao zona stambene namjene unutar koje je planirana izgradnja urbanih vila na sjevernom dijelu, a na južnom dijelu je moguća izgradnja građevina stambene namjene manje gustoće. Ova se Odluka također upućuje na razmatranje i usvajanje Gradskom vijeću Grada Labina.Nakon što je Gradsko vijeće Grada Labina na posljednjoj sjednici izglasalo prve izmjene i dopune Proračuna Grada Labina, članovi Poglavarstva Grada Labina donijeli su četvrte Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga male i velike vrijednosti  u kojima su sadržane donijete promjene planiranih sredstava za pojedine projekte, aktivnosti i programe.

Grad Labin, kao suvlasnik,  pozitivno se očitovao na pokrenuti postupak etažiranja zgrade bivšeg
"L centra" i zgrade "Čeva" u Podlabinu , s napomenom da se pješački prolazi i veze pre,ma drugim parcelama utvrde kao posebni dijelovi građevine u javnoj uporabi i vlasništvu Grada Labina.Jedan od prioritetnijih infrastrukturnih zahvata na području Grada Labina svakako je planirana zaobilaznica Labina prema Rapcu. Ona je predviđena Urbanističkim planom uređenja Labina i Presike koji je donijet prošle godine, pa je upravo iz tog razloga Poglavarstvo Grada Labina zaključilo da se rješavanje vlasničko-pravnih pitanja buduće prometnice započne javnim pozivom za kupnju zemljišta na kojem je predviđena njena gradnja. I ovoga će ljeta, tijekom srpnja i kolovoza Grad Labin osigurati jednom mjesečno prijevoz vode  obiteljima koja imaju stalno mjesto boravka u naseljima koja nisu u sustavu opskrbe pitkom vodom.

U tu svrhu u Proračunu Grada Labina osigurano je 25 tisuća kuna. Poglavarstvo Grada Labina sufinancirati će sa 6 tisuća kuna Šahovski klub „Labin“ , čiji su članovi proteklog vikenda sudjelovali na kadetskom prvenstvu u Šibenik, a sa 15 tisuća kuna organizaciju Otvorenog Europskog prvenstva u jedrenju za klasu Flying Dutchman održanog u Rapcu od 30. svibnja do 7. lipnja 2008. godine.

Za nabavu takmičarskog stolnoteniskog stola za Osnovnu školu „Ivo Lola Ribar“ iz Labina, Poglavarstvo Grada Labina osiguralo je iznos od 4.135,80 kuna. Iznos od 1.600 kuna Poglavarstvo Grada Labina rasporedilo je u vidu jednokratne stipendije Bojani Milevoj iz Rapca, apsolventici medicine na ime njenog sudjelovanja u razmjeni studenata u Italiji.

sjednica Poglavarstvo Labin urbane vile Bojana Milevoj sufinanciranje ŠK Labin Kature brovinje Flying Dutchman urbanistički plan Presika L centar