Izvješće sa 81. redovne sjednice Poglavarstva Grada Labina

Izvješće sa 81. redovne sjednice Poglavarstva Grada Labina

29.5.2008. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na sjednici Poglavarstva Grada Labina održanoj u srijedu, 28. svibnja 2008. članovi Poglavarstva  Grada Labina prihvatili izvješće Pučkog otvorenog učilišta Labina za 2007. godinu. Iz financijskog izvješća vidljivo je da je labinsko učilište u protekloj godini poslovalo pozitivno te ostvarilo višak prihoda u iznosu od 105 tisuća kuna. Ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta, Lori Luketa Dagostin posebno je zadovoljna što je ove godine otvoren novi postav u labinskom Narodnom muzeju. Registrirano je gotovo 13 tisuća posjetitelja iz čega proizlazi da je ukupan posjet muzejskim objektima zadovoljavajući.

 

Ovaj izvještaj prosljeđuje se na razmatranje i usvajanje Gradskom vijeću Grada Labina. Članovi Poglavarstva suglasili su se za ponovno otvaranje glazbene igraonice u sklopu Pučkog otvorenog učilišta. Predviđeno je da bi Grad Labin sufinancirao 50 posto troškova što bi za 2008. godinu, s obzirom da bi se sa projektom započelo u listopadu, iznosilo 5 tisuća kuna, dok bi inače taj iznos iznosio 15 tisuća kuna. Temeljem ove odluke, pučko otvoreno učilište zatražiti će suglasnost nadležnog Ministarstva. Usvojen je i Zaključak Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o dopuni Odluke o zonama za određivanje zakupa poslovnog prostora u Gradu Labinu, a odnosi se na određivanje poslovnih prostora u  Ulici Mate Blažine u III. zonu.

 

Ovaj se Zaključak upućuje na usvajanje Gradskom vijeću Grada Labina. Usvajanjem Odluke o utvrđivanju deficitarnih djelatnosti od općeg interesa za Grad Labin brijač, muški frizer, postolar, bravar-ključar, pediker i krojač definirane su kao deficitarne djelatnosti od općeg interesa za Grad Labin. 

 

Članovi Poglavarstva usvojili su i odluku o  kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2008. godinu.  Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji, mjerila i načini financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Grada Labina u 2008. godini i to za Osnovnu školu «Ivo Lola Ribar», Osnovnu školu Matije Vlačića, Centar «Liče Faraguna» i Osnovnu glazbenu školu «Matko Brajša Rašan».

 

U Proračunu Grada Labina osiguravaju se sredstva za materijalne i financijske rashode, rashode za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na  nefinancijskoj imovini.

 

Vlada Republike Hrvatske Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2008. godini utvrdila je godišnju bilancu sredstava za osnovno školstvo u 2008. godini. Grad Labin ostvaruje pravo na slijedeća sredstva: rashodi za materijalne i financijske rashode 2.200.684,00 kuna, rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja 186.991,00 kuna i rashodi za nabavku proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 549.470,00 kuna.

dječji vtić Pjerina Verbanac Labin Poglavarstvo deficitarna zanimanja