Izvješće sa 79. redovne sjednice Poglavarstva Grada Labina

Izvješće sa 79. redovne sjednice Poglavarstva Grada Labina

30.4.2008. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na sjednici Poglavarstva Grada Labina održane u srijedu, 30. travnja 2008. godine članovi Poglavarstva Grada Labina donijeli su Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o dimnjačarskoj službi koja se upućuje na usvajanje Gradskom vijeću Grada Labina.

Naime, na snazi je još uvijek odluka iz 1996. godine, a kako je u međuvremenu donijet Zakon o zaštiti od požara bile su nužne izmjene dosadašnje odluke.

Na Gradsko vijeće Grada Labina biti će proslijeđen Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o imenovanju Irene Smoković, ravnateljicom Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ na vrijeme od četiri godine, a temeljem raspisanog natječaja.

 

Članovi Poglavarstva Grada Labina izglasali su Dopunu plana nabave roba, radova i usluga male i velike vrijednosti za 2008. godinu, a koja se odnosi na dodavanje izrade projektne dokumentacije za instalacije grijanja, hlađenja i kontrolu vlažnosti u Gradskoj galeriji, što ulazi u plan velike vrijednosti te postavljanje opreme za grijanje, hlađenje i kontrolu vlažnosti u Gradskoj galeriji, što ulazi u plan nabave male vrijednosti.

 

Koncesiju za obavljanje prijevoza putnika cestovnim vlakom na području Grada Labina dobio je Obrt „Moral“, vlasnika Morena Burulčića čija ponuda u cijelosti odgovara uvjetima iz raspisanog natječaja.

Gradska galerija dimnjačarstvo Moral koncesija obrt Irene Smoković dječji vrtić Pjerina Verbanac Sjednica poglavarstva Labin odluke cestovni vlak