Izvješće sa 66. redovne sjednice Poglavarstva Grada Labina

10.10.2007. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Politika

Na sjednici Poglavarstva Grada Labina održanoj u srijedu, 10. listopada 2007. godine, članovi Poglavarstva Grada Labina nakon razmatranja usvojili su Pravilnik o unutarnjem redu Gradske uprave. Naime, nakon što je Gradsko vijeće Grada Labina usvojilo Ustroj Gradske uprave, prišlo se izradi  unutrašnjeg uređenja gradske uprave, prema kojoj su unutar gradskih odijela sistematizirana radna mjesta, broj potrebnih službenika i namještenika s opisom njihovih poslova i zadataka, ovlastima i odgovornostima. Naime, sukladno ovom Pravilniku poslovi gradske uprave grupirani su i organizirani u slijedeća tijela Gradske uprave: Ured grada, Upravni odjel za proračun i financije, Upravni odjel za društvene djelatnosti, Upravni odjel za samoupravu i opće poslove, Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša i Upravni odjel za komunalne djelatnosti. Ovaj Pravilnik Poglavarstvo upućuje na razmatranje i usvajanje Gradskom vijeću Grada Labina.

Donošenjem Zaključka o osiguravanju zamjenskog stana radi ostvarivanja prava na kojem postoji stanarsko pravo Jeleni Lalić iz Labina, riješen je višegodišnji problem. Naime, Jelena Lalić nosilac je stanarskog prava stana u zgradi Osnovne škole „Ivo Lola Ribar“ – Područna škola Vinež, a Zakonom o prodaji stanova izričito se onemogućava prodaja stanova koji se nalaze u poslovnim zgradama koje se koriste za obavljanje državne uprave, zdravstva, odgoja i obrazovanja. Ovim zaključkom obitelji Lalić dodjeljuje se stan u Ulici Prilaz Vetva 14, ukupne površine 72,77 četvornih metara, dok će se dosadašnji stan u školskoj zgradi na Vinežu ukupne površine od 75 četvornih metara, prenamijeniti u školski prostor.

Za najpovoljnijeg ponuditelja na natječaju za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni Vinež površine 3447 četvornih metara odabrana je tvrtka PEWA d.o.o. Labin sa ponuđenom cijenom od 255 tisuće kuna.  

izvješće labin sjednica gradskog poglavarstva