Izvješće sa 27. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

Izvješće sa 27. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

20.12.2007. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Vijećnici Grada Labina na posljednjoj ovogodišnjoj sjednici Gradskog vijeća održanoj u utorak, 18. prosinca 2007. godine izglasali su Proračun Grada Labina za 2008. godinu sa pratećim dokumentima. Ovoj odluci prethodilo je prvo čitanje na Gradskom vijeću te javna rasprava u kojoj su zaprimani amandmani na Proračun. Financijska sredstva za realizaciju Programa izrade dokumenata prostornog uređenja i ostalih pratećih dokumenata za 2008. godinu iznose 4.136.000,00 kuna, za Program održavanja komunalne infrastrukture i stambeno -poslovnih objekata 12.875.000,00 kuna, a za Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostalih objekata iznos od 13.893.000,00 kuna. Za Program poticanja malog gospodarstva u 2008. godini utrošiti će se iznos od 3.496.764,00 kuna.

Za zadovoljavanje socijalnih potreba naših građana izdvojeno je 2.585.000,00 kuna, za sport 2.410.000,00 kuna a za javne potrebe u kulturi Grada Labina 320.000,00 kuna. Ukupni gradski proračun za 2008. godinu iznosi 73.467.400,00 kuna što je za 7,7 posto više u odnosu na 2007. godinu, te su u istom nominalnom iznosu planirani rashodi poslovanja.

Ujedno je kao Proračunu prateći dokument donijeta Odluka o izvršenju Proračuna Grada Labina za 2008. godinu. Na jučerašnjoj sjednici Gradskog vijeća Grada Labina donijeta je Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o gradskim porezima u prema kojoj se godišnji porez na tvrtku za liječnike u ugovornom odnosu sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje smanjuje sa 1.300,00 kuna na 500,00 kuna. Ovim izmjenama utvrđeno je obveznici poreza koji obavljaju sezonsku djelatnost manje od šest mjeseci u jednoj godini, plaćaju porez na tvrtku ili naziv u visini od 50 posto propisanog iznosa, a poslovne jedinice i tvrtke u vlasništvu pravnih i fizičkih osoba čije je sjedište izvan Grada Labina plaćaju porez na tvrtku i naziv u skladu sa veličinom matične tvrtke. Vijećnici Gradskog vijeća Grada Labina prihvatili su Izvješće o stanju zaštite i spašavanja na području Grada Labina za 2007. godinu te usvojili Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Labina za 2008. godinu.

Na sjednici je usvojeno razrješenje Valtera Poropata s dužnosti člana Skupštine TD „1, Maj Labin“ d.o.o. a na istu dužnost imenovana je Manuela Licul Martinčić. Dužnosti člana Školskog odbora Centra Liče Faraguna razriješena je Daniela Mohorović, a na istu dužnost imenovan je Edi Juričić.

Labin posljednja sjednica vijeća 2007 27.sjednica Edi Juričić Manuela Martinčić Licul Daniela Mohorović vjećnici zasjedanje